Edukační specifika waldorfské školní družiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Edukační specifika waldorfské školní družiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Rajnohová, Simona
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:53Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30736
dc.description.abstract Tato práce si klade za cíl poukázat na specifika waldorfské školní družiny. Hlavním obsahem jsou praktické zkušenosti s aktivitami rozvíjejícími všestrannou osobnost dětí a jejich klíčových kompetencí v mladším školním věku. Zaměřila jsem se na prostředí waldorfské družiny a její propojení s aktivitami zájmového vzdělávání. Ve svém kvalitativním výzkumu jsem zjišťovala, zda je řešení výchovných problémů v družině v souladu s principy waldorfské pedagogiky.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Waldorfská pedagogika cs
dc.subject školní družina cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject výchovné problémy cs
dc.subject zájmové vzdělávání cs
dc.subject temperamenty cs
dc.subject vychovatelky cs
dc.subject Waldorf education en
dc.subject school club en
dc.subject core competencies en
dc.subject upbringing problems en
dc.subject leisure education en
dc.subject temperament en
dc.subject governesses en
dc.title Edukační specifika waldorfské školní družiny
dc.title.alternative Educational Specifics of Waldorf's School Club
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This work aims to point out the specifics of the Waldorf school clubs. The main content is practical experience of activities that develops all-round personality of children and their core competencies at a young school age. I've focused on the environment of the Waldorf's club and its connection with the activities of leisure education. In my qualitative research I tried to discover whether the solution of educational problems in the club is consistent with the priciples of Waldorf education.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29180
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
rajnohová_2011_dp.pdf 3.304Mb PDF View/Open
rajnohová_2011_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
rajnohová_2011_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account