Výchovné a vzdělávací problémy středoškolských studentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchovné a vzdělávací problémy středoškolských studentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilčík, Tomáš
dc.contributor.author Procházková, Stanislava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:54Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30738
dc.description.abstract Tato práce je věnována otázkám problémů středoškolských studentů, se kterými se setkávají pedagogové v oblasti jejich vzdělávání a výchovy. V teoretické části pojednává v pěti kapitolách o vlivu prostředí na mládež, dále se zabývá druhy, příčinami a možnými způsoby řešení poruch chování. Uvádí i přehled specifických poruch učení a současných právních norem a předpisů souvisejících s výchovnými a vzdělávacími problémy. Praktická část se snaží prostřednictvím dotazníkového šetření mezi pedagogy a studenty dvou středních kol podat přehled názorů na tuto problematiku z pohledu současné pedagogické vzdělávací a výchovné praxe.
dc.format 118 s. (157 767 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject klima školy cs
dc.subject klima třídy cs
dc.subject kázeň cs
dc.subject výchovné problémy cs
dc.subject Education en
dc.subject behavioral disorders en
dc.subject specific behavioral disorders en
dc.subject climate of school en
dc.subject climate of classroom en
dc.subject discipline en
dc.subject educational problems en
dc.title Výchovné a vzdělávací problémy středoškolských studentů
dc.title.alternative Educational and Pedagogical Problems of Secondary School Students
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This work is devoted to questions problems high-school students, faced by educators in the field of education and training. The theoretical part is dealt with in 5 chapters on the impact environment for young people, the types, causes and possible ways of dealing with behavioral disorders. Lists and lists of specific behavioral disorders and current laws and regulations related to training and educational problems. The practical part is trying to through public opinion survey among our faculty and students two medium-sized wheels provide an overview of views on this issue from the perspective current pedagogical education and educational practice.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29192
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
procházková_2011_dp.pdf 3.722Mb PDF View/Open
procházková_2011_vp.doc 17.35Kb Microsoft Word View/Open
procházková_2011_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account