Průzkum trhu pro zavedení nového produktu firmy mmcité+, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Průzkum trhu pro zavedení nového produktu firmy mmcité+, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hegmon, Radek
dc.contributor.author Vydrová, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:54Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30741
dc.description.abstract Bakalářská práce se bude zabývat průzkumem trhu pro zavedení nového produktu firmy mmcité+ a.s. Bakalářská práce se bude skládat ze dvou částí, a to, části teoretické a praktické. Teoretická část bude zaměřená na teoretické podklady týkající se zavádění nového produktu na trh. V praktické části bude představena společnost mmcité+ a.s. a její nový produkt uváděný na trh. Součástí praktické části bude analýza vnějšího prostředí, Porterova analýza a SWOT analýza. Na základě marketingového mixu a výsledků realizovaného průzkumu budou vypracovány doporučení pro firmu mmcité+ a.s. týkající se zavedení nového produktu na český trh.
dc.format 55 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Marketing mix en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Marketing research en
dc.title Průzkum trhu pro zavedení nového produktu firmy mmcité+, a.s.
dc.title.alternative Market Research for the Introduction of a New Product of the Company mmcité+, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Holíková, Kateřina
dc.date.accepted 2014-09-10
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to deal with market research with focus on introducing a brand new of mmcité+ a.s. company. Thesis is consisting of two parts - the theoretical and practical one. The theoretical part is focused on primary sources considering introduction of new product to the market. In the practical part are introduced mmcité+ a.s. company and its brand new product. This part also consists of analysis of external environment, Porter´s analysis, and SWOT analysis. The output of this thesis is recommendation for mmcité+ company based on results of research with focus on introducing a new product on Czech market.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37392
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-08-22


Files in this item

Files Size Format View
vydrová_2014_dp.pdf 2.440Mb PDF View/Open
vydrová_2014_vp.pdf 643.3Kb PDF View/Open
vydrová_2014_op.pdf 705.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account