Improving the Public Image of the Uherské Hradiště Hospital

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Improving the Public Image of the Uherské Hradiště Hospital

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Martina
dc.contributor.author Zelená, Aneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:56Z
dc.date.issued 2014-07-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30748
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaobírá Uherskohradišťskou nemocnicí a.s. a její imagí. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Hlavním cílem této práce je navrhnout doporučení sloužící ke zlepšení současného stavu image Uherskohradišťské nemocnice. Teoretická část zahrnuje informace z odborné literatury týkající se tématu marketing, marketing ve zdravotnictví a jeho specifika a image, která je spojována s firemní identitou. Výsledkem praktické části je PEST analýza, dotazník a jeho vyhodnocení a návrh na zlep-šení image nemocnice.
dc.format 59 s. (73 011 znaků).
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject nemocnice cs
dc.subject image cs
dc.subject zdravotnické zařízení cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketing en
dc.subject hospital en
dc.subject public image en
dc.subject medical facility en
dc.subject health service en
dc.subject communication en
dc.title Improving the Public Image of the Uherské Hradiště Hospital
dc.title.alternative Improving the Public Image of the Uherské Hradiště Hospital
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaněk, Jiří
dc.date.accepted 2014-09-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis concerns with image of Uherské Hradiště Hospital and its public image. It is divided into two parts theoretical and practical. The main goal of this thesis is to propose recommendations, which can be used to improve the current state of image of the Uherské Hradiště Hospital. Theoretical part includes information from specialized literature related to the topic marketing, health service marketing with its specific features and image, which is associated with corporate identity. The outcome of the practical part consists of PEST analysis, questionnaire and suggested improvement.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 37411
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-08-22


Files in this item

Files Size Format View
zelená_2014_dp.pdf 935.1Kb PDF View/Open
zelená_2014_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
zelená_2014_op.pdf 99.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account