Trestná činnost páchaná na dětech a její důsledky na vývoj dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Trestná činnost páchaná na dětech a její důsledky na vývoj dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Maroušová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:00:36Z
dc.date.available 2010-07-14T21:00:36Z
dc.date.issued 2006-11-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3074
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je " Trestná činnost páchaná na dětech a její důsledky na vývoj dítěte". Jednotlivé kapitoly se zabývají právní ochranou dětí, jednotlivými trestnými činy a jejich charakteristikou, je zde rozebrána problematika týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, dále důležitost rodinné výchovy a vliv násilí na psychiku a vývoj dítěte. cs
dc.format 38 s. cs
dc.format.extent 265178 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Týrání cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject zanedbávání cs
dc.subject rodinná výchova cs
dc.subject násilí v rodině cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject ill-usage en
dc.subject abuse en
dc.subject neglect en
dc.subject family upbringing en
dc.subject violence in family en
dc.subject CAN syndrome en
dc.title Trestná činnost páchaná na dětech a její důsledky na vývoj dítěte cs
dc.title.alternative Criminal activity committed on children and its consequences on child's development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdena
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The theme of this Bachelor thesis is "criminal activity committed on children and its consequences on child's development". Individual chapters deal with legal protection of children; individual crimes and their characteristics, there are analysed problems of ill-treated, abused and neglected children and furthermore importance of family upbringing and influence of violence on the psyche and development of child. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004241
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
local.subject týrané děti cs
local.subject děti sexuálně zneužívané cs
local.subject násilí na dětech cs
local.subject abused children en
local.subject sexually abused children en
local.subject child abuse en


Files in this item

Files Size Format View
maroušová_2007_bp.pdf 258.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account