Průběh konkurzního řízení úpadce fyzické osoby Dvořáka Milana - ekonomické a právní aspekty

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Průběh konkurzního řízení úpadce fyzické osoby Dvořáka Milana - ekonomické a právní aspekty

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Průběh konkurzního řízení úpadce fyzické osoby Dvořáka Milana - ekonomické a právní aspekty
Autor: Zavadilová, Zuzana
Vedoucí: Vrána, Bohumil
Abstrakt: Cílem této práce je osvětlit, jak probíhá konkurzní řízení u reálné fyzické osoby, která se ve svém podnikání dostala do úpadku. V teoretické části své práce se zaměřím především na vysvětlení základních pojmů souvisejících s konkurzem a budu se snažit nastínit průběh řízení v jednotlivých krocích tak, jak by měly následovat. Opírat se budu především o četné literární prameny, zejména o Zákon o konkurzu a vyrovnání. V praktické části se budu zabývat analýzou samotného průběhu konkurzu u vybrané fyzické osoby s důrazem na jeho fungování ve skutečném životě a na roli správce konkurzní podstaty, jakožto nejdůležitější osoby konkurzního řízení a jeho součinnost se zástupcem věřitelů. V závěru této práce poukáži na několik problémů, které se během konkurzu mohou vyskytnout a pokusím se navrhnou jejich možná řešení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3076
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 6723


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
zavadilová_2007_bp.pdfZablokované 641.4Kb PDF
zavadilová_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
zavadilová_2007_op.doc 37.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet