Polystyren/jíl nanokompozity

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Polystyren/jíl nanokompozity

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Polystyren/jíl nanokompozity
Autor: Dujková, Zuzana
URI: http://hdl.handle.net/10563/30770
Datum: 2008-07-16
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 80 s.
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Plasty jsou v dnešní době velmi používanými materiály. Jejich spotřeba každý rok roste. Hlavním trendem je nyní vývoj materiálů s novými a lepšími užitnými vlastnostmi. Styrenové plasty patří mezi nejpoužívanější polymery a proto i jich se toto zlepšování vlastností týká. Jednou z možností modifikace vlastností plastů je použití plniv. Výzkum a vývoj se již delší dobu ubírá směrem k nanoplnivům, tedy plnivům s částicemi v rozměrech nanometrů. Středem zájmu jsou především vrstevnatá jílová nanoplniva, která při dostatečné disperzi v polymerní matrici mají výrazný vliv na vlastnosti materiálu a to při nízkém procentu plnění. Předložená práce se zabývá právě vrstevnatými jílovými nanoplnivy v matrici styrenových plastů, konkrétně polystyrenu a houževnatého polystyrenu. Pro některé části byly použity nejen upravené a neupravené komerčně dostupné jíly, ale pro porovnání také další plniva s rozdílným tvarem částic. Hodnocena byla disperze plniv v polymerní matrici, mechanické a bariérové vlastnosti, ale také retardace hoření nebo fotodegradace. Důležitými dosaženými výsledky jsou například potvrzení pozitivního vlivu kompatibilizátorů na disperzi jílových nanoplniv nebo prokázání synergického efektu retardace hoření konvenčního retardéru hoření a jílového nanoplniva. Jedním z výstupů dynamické mechanické analýzy bylo vyhodnocení vyšší teploty skelného přechodu plněných vzorků než čisté matrice. Výsledky také ukázaly, že vybraná plniva mají vliv na zmírnění dopadů fotodegradace.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
dujková_2008_dp.pdf 3.654Mb PDF Zobrazit/otevřít
dujková_2008_vp.pdf 11.69Kb PDF Zobrazit/otevřít
dujková_2008_op.zip 121.2Kb Neznámý Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet