Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků
Autor: Gřundělová, Lenka
URI: http://hdl.handle.net/10563/30790
Datum: 2010-09-01
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 224
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Tato dizertační práce na téma "Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků" se v první části věnuje základnímu popisu struktury kyseliny hyaluronové, jejímu chování v roztocích a vlastnostem, které jsou důležité pro pochopení studované problematiky. V další části práce následuje charakterizace tenzidů včetně jejich základního rozdělení. Nebyly opomenuty některé pojmy, které s tenzidy úzce souvisí např. kritická micelární koncentrace nebo interakce polymer-tenzid. Další kapitola teoretické části uvádí základní popis Hofmeisterovy řady solí, její charakterizace a základní rozdělení, které je doplněno popisem Hofmeisterových interakcí. V závěru teoretické části je pozornost věnována metodám vhodným pro charakterizaci tohoto biopolymeru, jejich stručnému popisu a zhodnocení. Představené metody byly využity k dosažení cílů zadaného tématu disertační práce a přispěly k pochopení fyzikálně-chemického a roztokového chování kyseliny hyaluronové. Experimentální část dizertační práce je tématicky rozdělená do tří oddílů, z nichž první je věnován studiu vlivu kvartérních amoniových solí na konformační chování hyaluronanu, druhý chování hyaluronanu v roztocích solí z Hofmeisterovy řady a konečně třetí viskoelastickému chování karbodiimidy modifikovaného hyaluronanu.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
gřundělová_2010_dp.pdf 5.996Mb PDF Zobrazit/otevřít
gřundělová_2010_vp.pdf 226.2Kb PDF Zobrazit/otevřít
gřundělová_2010_op.zip 298.2Kb Neznámý Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet