Víceměřítkové hierarchické kompozitní systémy na bázi ZnO

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Víceměřítkové hierarchické kompozitní systémy na bázi ZnO

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Víceměřítkové hierarchické kompozitní systémy na bázi ZnO
Autor: Sedlák, Jakub
URI: http://hdl.handle.net/10563/30791
Datum: 2010-09-01
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 194 s.
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládaná disertační práce ve formě komentovaného tematicky uspořádaného souboru původních článků s doprovodným teoretickým komentářem je zaměřena na přípravu víceměřítkových hierarchických kompozitních systému na bázi ZnO. V práci je aplikováno několik postupů přípravy zahrnujících jak botom-up, tak i top-down, metody vedoucí k různým formám nanokrystalického ZnO, jehož aplikační potenciál byl úspěšně demonstrován v různých oblastech. První studie pojednává o přípravě antibakteriálních hierarchických nanostrukturovaných ZnO sub-mikronových částic s morfologií připomínající maliny pomocí mikrovlnami asistované solvotermální syntézy. Hodnocení povrchové antibakteriální aktivity materiálu, který byl připraven zamícháním malého množství tohoto ZnO plniva do taveniny medicínského měkčeného polyvinylchloridu, prokázalo vynikající antibakteriální účinnost připraveného kompozitu. Metody vedoucí k různým morfologiím ZnO byly zkoumány v předběžné orientační studii, která prokázala mimořádnou všestrannost dvoustupňové syntézy (mechanochemická příprava prekurzoru následovaná mikrovlnnou solvotermální syntézou). Následující studie proto již byla zaměřena na ovlivnění povrchových vlastností nanostrukturovaných ZnO částic, které jsou často používány ve formě přísady do olejových nebo tukových disperzí. Třetí studie je proto zaměřena na přípravu povrchově modifikovaných nanostrukturovaných částic ZnO s různě velkým specifickým měrným povrchem a různou lipofilicitou. Tyto materiály byly taktéž připraveny kombinací mechanochemické přípravy prekurzoru následované mikrovlnnou solvotermální syntézou ZnO s in-situ povrchovou modifikací. Poslední dvě studie zahrnuté do disertační práce pojednávají o přípravě nanostrukturovaných porézních ZnO částic pomocí termického rozkladu z prekurzorů šťavelanu zinečnatého dihydrátu a peroxidu zinečnatého. Hlavní pozornost je zde věnována popisu změn strukturních a morfologických parametrů připravených mezoporézních nanostrukturovaných micročástic v závislosti na různé žíhací teplotě prekurzorů. Dále byl identifikován mechanismus růstu nanostrukturovaných mesoporézních ZnO mikročástic připravených termickým rozkladem šťavelanu zinečnatého dihydrátu a byly popsány základní parametry procesu slinování a růstu krystalů. Připravené částice byly následně úspěšně využity při testech fotokatalytické UV degradace metylové violeti 2B.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sedlák_2010_dp.pdf 11.06Mb PDF Zobrazit/otevřít
sedlák_2010_vp.pdf 198.2Kb PDF Zobrazit/otevřít
sedlák_2010_op.zip 896.2Kb Neznámý Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet