Právní a sociální hlediska domácího násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Právní a sociální hlediska domácího násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Lejčar, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:19Z
dc.date.issued 2014-09-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30803
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce jsou právní a sociální hlediska domácího násilí. V úvodní části bude seznámení s teorií, kde bude blíže vysvětlena stručná charakteristika domácího násilí. V jednotlivých kapitolách se pokusím vysvětlit druhy, formy, příčiny vzniku násilí a následné důsledky tohoto jednání. Dalším obsahem je analýza současných právních předpisů pro pomoc obětem domácího násilí a zhodnocení efektivity stávajícího stavu. V neposlední řadě budou rozebrány možnosti pomoci obětem a posílení jejich ochrany. V praktické části práce je dotazníkové šetření, které je zaměřeno na ženy, oběti domácího násilí.
dc.format 83 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject institut vykázání cs
dc.subject oběti domácího násilí cs
dc.subject sociálně právní poradenství cs
dc.subject ženy a domácí násilí cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject institute of reporting en
dc.subject victims of domestic violence en
dc.subject legal counseling en
dc.subject women and domestic violence en
dc.title Právní a sociální hlediska domácího násilí
dc.title.alternative Legal and Social Aspects of Domestic Violence
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2015-01-12
dc.description.abstract-translated The topic of my thesis is legal and social aspects of domestic violence. The introduction is familiar with the theory of domestic violence, explained in a brief description. I will try to distinguish the types, forms, causes and consequences of this kind of violence. Another part includes an analysis of the current legislation helping victims of domestic violence and evaluation of the effectiveness of current situation. Finally, the possibility of assistance to victims and strengthening of protection is discussed. The practical part of the questionnaire, which focused on women, victims of domestic violence.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37514
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-11-26


Files in this item

Files Size Format View
lejčar_2014_dp.pdf 1.354Mb PDF View/Open
lejčar_2014_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
lejčar_2014_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account