Marketing luxusních značek: konsekvence chování čínských spotřebitelů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketing luxusních značek: konsekvence chování čínských spotřebitelů

Show simple item record

dc.contributor.author Guo, Yiying
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:20Z
dc.date.issued 2008-09-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30807
dc.description.abstract Hrubý domácí produkt (HDP) Číny se stal v roce 2012 druhým nejvyšším na světě. Čínský trh s luxusními značkami se rychle rozvíjí a představuje tak velký potenciál. Hlavním cílem doktorské dizertační práce je vytvoření nového modelu realizovatelného v marketingových postupech evropských podniků, které produkují luxusní značky se zaměřením na čínský trh. Výzkum spočíval ve zpracování komplexní analýzy skutečného chování čínských spotřebitelů při nákupu luxusních značek a výzkumu vedoucích spotřebitelských vzorů a charakteristik, a dále v predikci budoucích trendů chování spotřebitelů při nákupu luxusních značek. Hlavní cíl je podpořen několika dílčími cíly: (a) determinovat demografické charakteristiky čínských spotřebitelů nakupujících luxusní značky; (b) determinovat behaviorální charakteristiky čínských spotřebitelů nakupujících luxusní produkty; (c) analyzovat faktory, které ovlivňují spotřebu luxusního zboží v Číně; (d) analyzovat motivaci čínského spotřebitele při nákupu luxusních značek. Sběr dat studie výcházel z primárních a sekundárních zdrojů, a byla stanovena stupnice pro měření kvantitativního výzkumu. Výsledky empirického výzkumu chování čínských spotřebitelů při nákupu luxusních značek vzešly ze stanoveného vzorku spotřebitelů, pro jehož vyhodnocení byla použita analýza SPSS. Model testování signifikantního rozdílu podle různých demografických charakteristik byl stanoven na základě analýzy ovlivňujících faktorů. Výsledky výzkum inovativně prezentují společenskou motivaci čínského spotřebitele při nákupu luxusních značek v modelu chování čínských spotřebitelů při nákupu luxusních značek, který je tak rozpracován do tří úrovní - individuální motivace, společenská motivace a sociální motivace. Výzkum přispěl k získání vědeckých i praktických znalostí v oblasti marketingu a doporučuje evropským podnikům produkujícím luxusní značky: (a) soustředit se na společenskou motivaci spotřebitele; (b) věnovat pozornost faktorům, které ovlivňují rozdíly; (c) analyzovat základy chování spotřebitelů při nákupu luxusních značek. Marketingová strategie luxusních značek pro čínský trh je aplikována na podnik cestovní kanceláře.
dc.format 159
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject chování čínských spotřebitelů cs
dc.subject luxusní značka cs
dc.subject faktory ovlivňující model cs
dc.subject model motivace cs
dc.subject společenská motivace cs
dc.subject podnik cestovní kanceláře cs
dc.subject Chinese consumer behavior en
dc.subject luxury brand en
dc.subject influencing factor model en
dc.subject motivation model en
dc.subject community motivation en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject travelling and tourism enterprise en
dc.title Marketing luxusních značek: konsekvence chování čínských spotřebitelů cs
dc.title.alternative Luxury brand marketing: consequence of chinese consumer behavior en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kubátová, Jaroslava
dc.contributor.referee Porvazník, Ján
dc.date.accepted 2014-09-25
dc.description.abstract-translated China's GDP became the second highest in the world in 2012. Chinese luxury brand market is developing rapidly, which sees great potential. The main objective of doctoral thesis is to create a new model for providing guidance in marketing practices for European luxury brands enterprises which focus on Chinese market. The research does a comprehensive analysis on a series of real behavior of Chinese luxury consumers to examine their general patterns, characteristics and predict the future trends of their luxury brands purchase behavior. The main objective is supported by several subobjectives: (a) to determine the demographic characteristics of Chinese luxury consumers; (b) to determine Chinese purchase behavior characteristics on luxury products; (c) to analyze the influencing factors of Chinese luxury consumption; (d) to analyze the Chinese luxury consumer motivation. On the basis of primary and secondary market data collection, the research develops a quantitative research scale. And then the research conducts sampling and uses SPSS analysis, to achieve the empirical research results about Chinese luxury brand consumer behavior. On the basis of influencing factors analysis, the research establishes a model to test the significant difference under different demographic characteristics. The research results innovatively present community motivation in Chinese luxury consumer motivation model, which is thus extended to three levels - individual motivation, community motivation and society motivation. Scientific and marketing practical knowledges are both obtained, and it recommends the European luxury brand enterprises: (a) to focus on consumer community motivation; (b) to pay attenttion to influencing factors differences; (c) to analyze luxury brand consumer basic behavior. An application of luxury brand marketing strategy on Chinese market is developed on the enterprise of traveling and tourism agency.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37519
dc.date.submitted 2014-06-30


Files in this item

Files Size Format View
guo_2008_dp.pdf 2.856Mb PDF View/Open
guo_2008_vp.pdf 1.233Mb PDF View/Open
guo_2008_op.pdf 1.287Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account