Dopady zadložování na současnou populaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dopady zadložování na současnou populaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jaromír
dc.contributor.author Vymazal, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:21Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30811
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabýval dopady zadlužování na současnou populaci. V první části práce poukazuji na vznik a vývoj příčin zadlužování lidí, obcí, měst a států. Ve druhé části se zaměřuji na rozdělení dopadů na současnou populaci v oblastech: ekonomické, společensko-sociální a právní. Třetí část práce se zabývá postupy vypořádání se se zadlužením, pomocí dluhového poradenství a postupu při oddlužení insolvenční návrh. Poslední část práce tvoří výzkum, který je zaměřen na zjištění zkušeností, znalostí, názorů a postojů účastníků výzkumu s využíváním nejrůznějších půjček.
dc.format 116 s. (120 609)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject důsledky zadlužení cs
dc.subject insolvenční návrh cs
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject půjčka cs
dc.subject dlužník cs
dc.subject exekuce cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject the consequences of debt en
dc.subject insolvency en
dc.subject financial literacy en
dc.subject the loan en
dc.subject the debtor en
dc.subject the execution en
dc.subject debt en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Dopady zadložování na současnou populaci
dc.title.alternative Impacts of Increasing Indebtedness on Present Population
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated In their bachelor's thesis I dealt with the impact of indebtedness on the current population. In the first part of the work was on the birth and development of the causes of indebtedness of the people, communities, cities and States. In the second part of the focus on the distribution of impacts on the current population in the areas: socio-economic, social and legal. The third part of the work deals with the procedures for the settlement of the debt, debt advice and debt relief insolvency procedure proposal. The last part of the work consists of research, which is focused on the findings of the experience, knowledge, opinions and attitudes of participants in research with the use of a wide variety of loans.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29335
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
vymazal_2012_dp.pdf 1.989Mb PDF View/Open
vymazal_2012_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
vymazal_2012_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account