Využití product placementu jako rozvíjejícího se marketingového nástroje v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití product placementu jako rozvíjejícího se marketingového nástroje v České republice

Show simple item record

dc.contributor.author Kopečková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:30Z
dc.date.issued 2009-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30834
dc.description.abstract Disertační práce si klade za cíl jasně identifikovat charakteristiky využití product placementu jako rozvíjejícího se marketingového nástroje v české audiovizuální tvorbě. Práce je specificky zaměřena na product placement v českých filmech, seriálech a televizních programech.Na základě výsledků výzkumů byl stanoven návrh doporučení způsobu využití product placementu českým organizacím. Při tvorbě audiovizuálního díla je nutné dodržovat určitá pravidla, která mají vliv na product placement. Další pravidla se týkají stanovení ceny a měření účinnosti product placementu. Návrh doporučení také obsahuje identifikaci vlivu zainteresovaných skupin na product placement.Cíl práce splňuje stanovení klíčových faktorů ovlivňujících efektivnost product placementu. Tyto klíčové faktory jsou rozděleny do tří skupin, kterými jsou způsob využití product placementu, emoční působení a marketingové ukazatele. Z těchto tří skupin potom lze označit v současné době za nejdůležitější skupinu faktorů týkajících se emočního působení, jako jsou postoj diváka k herci, vztah k postavě, vztah k audiovizuálnímu dílu, emoce okamžiku a etické působení. V práci je dále stanoven doporučený návrh postupu při využití product placementu. V závěru práce není opomenuta charakteristika vlivu product placementu na konkurenceschopnost organizací.
dc.format 164
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Product placement cs
dc.subject zákon o audiovizuálních službách na vyžádání cs
dc.subject umístění produktu cs
dc.subject televizní reklama cs
dc.subject média cs
dc.subject diváci cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject integrace produktu/značky cs
dc.subject Product placement en
dc.subject integrated marketing communication en
dc.subject television audience en
dc.subject cross-promotion en
dc.subject television advertising en
dc.subject modern marketing tools en
dc.subject audio-visual work en
dc.subject marketing resonance en
dc.subject viewer en
dc.title Využití product placementu jako rozvíjejícího se marketingového nástroje v České republice
dc.title.alternative The Use of Product Placement as an Expanding Marketing Tool in the Czech Republic
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Lošťáková, Hana
dc.contributor.referee Staňková, Pavla
dc.date.accepted 2014-12-17
dc.description.abstract-translated The aim of the dissertation thesis was to identify clearly the characteristics of the product placement application as a marketing tool in the Czech audiovisual media. The work is specialized in the product placement use in Czech films, series and television programmes. On the basis of the research the suggestions of the methods of product placement application in Czech organizations were established. While creating an audiovisual work the specific rules affecting the product placement efficiency have to be respected. These rules were followed by the definition concerning the price and product placement efficiency evaluation. The essential part of the suggestions was the identification of the involved groups influence on the product placement. The thesis focused on the definition of the key factors influencing the product placement efficiency. The key factors were divided into three categories including the product placement application methods, the emotional influence and the marketing indicators. Among the aforementioned categories the emotional influence such as a viewer's attitude to an actor, the attitude to a film character, the attitude to an audiovisual work and the emotions of the moments as well as ethical influence seemed to be currently the most important category. The suggestions regarding the product placement application methods are also discussed in the thesis. The characterisation of product placement influence on the companies' competitiveness was treated in the final section of the thesis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 38020
dc.date.submitted 2014-10-31


Files in this item

Files Size Format View
kopečková_2009_dp.pdfBlocked 2.208Mb PDF View/Open
kopečková_2009_vp.pdf 1.256Mb PDF View/Open
kopečková_2009_op.pdf 931.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account