Projekt analýzy a optimalizace využití controllingu pro efektivnější finanční řízení společnosti Greiner Assistec, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt analýzy a optimalizace využití controllingu pro efektivnější finanční řízení společnosti Greiner Assistec, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Vlčková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:31Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30837
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je projekt zefektivnění finančního řízení společnosti Greiner Assistec, s.r.o. Práce se skládá ze dvou, na sebe navazujících částí. V první, teoretické části, je zpracovává literární rešerše pramenů, které souvisejí s pojmem controlling. Na tuto část navazuje praktická část, kde je zpracována finanční analýza společnosti a analýza sou-časného stavu využití controllingových nástrojů, které jsou podkladem pro druhou polovinu praktické části a tou je projekt optimalizace využití controllingových nástrojů pro finanční řízení. Součástí práce je také zavedení konkrétních metod pro zefektivnění finančního řízení společnosti a závěrečné zhodnocení.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Controlling cs
dc.subject finanční controlling cs
dc.subject řízení pohledávek cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject finanční management cs
dc.subject plánování cs
dc.subject Controlling en
dc.subject financial controlling en
dc.subject accounts receivables management en
dc.subject supply management en
dc.subject financial management en
dc.subject planning en
dc.title Projekt analýzy a optimalizace využití controllingu pro efektivnější finanční řízení společnosti Greiner Assistec, s.r.o.
dc.title.alternative Project of Analysis and Optimization for Controlling to Use More Efficient Financial Management of the Company Greiner Assistec, sro
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The main goal of my diploma thesis is project of more effective financial management in Greiner Assistec s.r.o. This thesis is consisted of two parts. The first theoretical part is theoretical knowledge about the problematic of controlling token from the literature. This part leads to practical part, where the financial analysis of company is done and also the analysis of actual level of usages of controlling tools in company. Both those analysis are important for the project of optimal use of controlling tools for financial management. Based on the results, proposals for improving the level of financial management are made and the final results.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29947
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vlčková_2014_dp.pdf 3.046Mb PDF View/Open
vlčková_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
vlčková_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account