Identifikace významných znečišťovatelů povrchových vod regionu Vizovice

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Identifikace významných znečišťovatelů povrchových vod regionu Vizovice

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Identifikace významných znečišťovatelů povrchových vod regionu Vizovice
Autor: Jelénková, Markéta
Vedoucí: Julinová, Markéta
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na kvalitu povrchových vod v toku Lutoninka a jejích přítocích. Tato lokalita byla vybrána, protože zde neprobíhají soustavné monitoringy povrchových vod, ale v minulosti zde byly prováděny monitoringy a povrchová voda byla řazena do vyšších tříd znečištění. Povrchová voda byla odebírána na 14 místech, v 7 obcích. Vždy byl jeden vzorek odebrán nad obcí a jeden pod obcí. Při odběrech vzorků byla změřena teplota vody a teplota vzduchu. Vzorky byly odebírány v letním a podzimním období v roce 2012. U těchto odběrů byly stanoveny koncentrace N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, CHSKMn, TOC, pH, konduktivita, chloridy a těžké kovy. Další vzorky byly odebírány ve dnech 14.4.2014 - 18.4.2014 a byly stanoveny koncentrace ukazatele N-NH4+ a N-NO3-. Koncentrace byly zařazeny do jakostních tříd na základě ČSN 75 7221 - Klasifikace jakosti povrchových vod. Třída jakosti povrchové vody byla určena podle ukazatele, který byl zařazen do nejvyšší třídy znečištění. V letním období roku 2012 byla povrchová voda zařazena do V. třídy a to na základě ukazatelů N-NH4+ a N-NO3-. V podzimním období roku 2012 byla povrchová voda zařazena do IV. třídy a to na základě ukazatele N-NO3-. Povrchová voda v roce 2014 byla zařazena do V. třídy znečištění, tedy jako velmi silně znečištěná voda. Ve dnech 14.4. a 18.4. se na znečištění povrchové vody podílely ukazatele N-NO3- a N-NH4+. Ve dnech 15.4. - 17.4. se na znečištění povrchové vody podílel ukazatel N-NO3-. Možnými zdroji znečištění by mohly být splaškové odpadní vody a zemědělství.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30842
Datum: 2014-02-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 30081


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jelénková_2014_dp.pdf 2.349Mb PDF Zobrazit/otevřít
jelénková_2014_vp.doc 97Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jelénková_2014_op.doc 98.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet