Analýza systému řízení ve firmě J.D.Production, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza systému řízení ve firmě J.D.Production, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza systému řízení ve firmě J.D.Production, s.r.o.
Autor: Klečka, Igor
Vedoucí: Slinták, Karel
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému řízení společnosti J. D. Production s.r.o. se sídlem v Uherském Hradiště. Předmětem podnikání společnosti J. D. Production s.r.o. je zprostředkování služeb, malo-obchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahra-ných nosičů, vydavatelské a nakladatelské činnosti, výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů. V teoretické části jsem provedl průzkum literárních pramenů a zpracoval teoretické po-znatky související se systémem řízení společnosti. Pro vypracování praktické části jsem provedl rozbor systému řízení firmy J. D. Production, s.r.o. a vyhodnotil slabiny stávajícího systému řízení ve společnosti. Rozbor probíhal po-mocí přímého pozorování a strukturovanými rozhovory s vybranými zaměstnanci. V závěru mé práce jsem navrhl opatření ke zlepšení výchozího stavu společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30852
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 30203


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
klečka_2014_dp.pdf 2.780Mb PDF Zobrazit/otevřít
klečka_2014_vp.pdf 53.88Kb PDF Zobrazit/otevřít
klečka_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet