Sociální aspekty edukace žáků s autismem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální aspekty edukace žáků s autismem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Řezáčová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:40Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30856
dc.description.abstract Diplomová práce Sociální aspekty edukace žáků s autismem se věnuje otázkám vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část vyjmenovává příčiny vzniku, definuje hlavní příznaky a řeší problematiku diagnostiky. Přináší přehled možností výchovy a vzdělávání dětí a žáků s PAS, výhody i nevýhody skupinové a individuální integrace a zásady tvorby Individuálně vzdělávacího plánu. V diplomové práci je shrnuta legislativa týkající se funkce asistenta pedagoga. Praktická část je zaměřena na práci asistenta pedagoga u žáků s PAS, na spolupráci asistenta pedagoga a ostatních pedagogů, ale i nabídkou sociálních služeb pro rodiny s dítětem trpícím PAS.
dc.format 62 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject autismus cs
dc.subject edukace cs
dc.subject socializace cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject pervazivní vývojová porucha cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject triáda cs
dc.subject postižení cs
dc.subject TEACCH program cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject autismus en
dc.subject education en
dc.subject socialization en
dc.subject social aspects en
dc.subject pervasive developmental disorder en
dc.subject diagnostics en
dc.subject triad involvement en
dc.subject TEACCH program en
dc.subject social services en
dc.subject individual education plan en
dc.title Sociální aspekty edukace žáků s autismem
dc.title.alternative Social Aspects of Education for Children with Autism
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The thesis Social aspects of education for children with autism deals with issues of education for pupils with autistic spectrum disorder. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical section lists causes, defines the main symptoms and addresses the issue of diagnosis. It provides overview of the education of children and pupils with autism, the advantages and disadvantages of group and individual integration and principles of Individual Educational Plan. In this thesis summarizes the legislation concerning the position of assistant teacher. Practical part focuses on the work of an as-sistant teacher for pupils with autism, the cooperation of assistant teacher and other tea-chers, as well as offering social services for families with a child suffering from PAS.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 30226
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
řezáčová_2012_dp.pdf 2.141Mb PDF View/Open
řezáčová_2012_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
řezáčová_2012_op.doc 17.27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account