Sociální aspekty korupce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální aspekty korupce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dragoun, Radim
dc.contributor.author Knappová, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:04:34Z
dc.date.available 2010-07-14T21:04:34Z
dc.date.issued 2007-04-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3085
dc.description.abstract Tato práce přináší především analýzu problematiky korupce jako sociálně patologického jevu ve společnosti v podmínkách České republiky s vymezením vztahu pojmů korupce a úplatkářství a současně poukazuje na škodlivost dopadů korupčního jednání v ekonomické, společenské a politické sféře s důrazem na plnění Vládního programu boje proti korupci. Zároveň stručně nastiňuje trestně právní odpovědnost jak v České republice, tak v ostatních zemích. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 304766 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject korupce cs
dc.subject úplatkářství cs
dc.subject sociálně-patologický jev cs
dc.subject společnost cs
dc.subject policie cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject politická sféra cs
dc.subject veřejný činitel cs
dc.subject sociologie cs
dc.subject privatizace cs
dc.subject institucionalizace cs
dc.subject etika cs
dc.subject klientelismus cs
dc.subject lobbyismus cs
dc.subject Corruption en
dc.subject bribery en
dc.subject social-pathologic phenomenon en
dc.subject society en
dc.subject police en
dc.subject criminality en
dc.subject public administration en
dc.subject political sphere en
dc.subject public agent en
dc.subject sociology en
dc.subject privatization en
dc.subject institutionalization en
dc.subject ethics en
dc.subject clientelism en
dc.subject lobbyism en
dc.title Sociální aspekty korupce cs
dc.title.alternative Social aspects of corruption en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kejdová, Miroslava
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This dissertation gives especially the analysis of problems of corruption as a social-pathologic phenomenon in the society, under conditions ruling in the Czech Republic, with defining the relation of expressions corruption and bribery and at the same time, it points towards the harmful impact of the corruption activity in the economic, social and political sphere with emphasis on the fulfilment of the Governments program of the figh against corruption. At the same time, it briefly outlines the criminal-juridical liability in the Czech Rebublic as in other countries. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006250
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
local.subject právní aspekty cs
local.subject korupce cs
local.subject protikorupční politika cs
local.subject legal aspects en
local.subject corrupt practices en
local.subject anti-corruption politics en


Files in this item

Files Size Format View
knappová_2007_bp.pdfBlocked 297.6Kb PDF View/Open
knappová_2007_op.doc 52.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account