Syntéza a supramolekulární vlastnosti adamantylovaných 3,3´-bibenzimidazolů

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Syntéza a supramolekulární vlastnosti adamantylovaných 3,3´-bibenzimidazolů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Syntéza a supramolekulární vlastnosti adamantylovaných 3,3´-bibenzimidazolů
Autor: Ovsíková, Lucie
Vedoucí: Vícha, Robert
Abstrakt: Předmětem výzkumu byla příprava a studium supramolekulárních vlastností ligandů na bázi 1-adamantylem substituované 3,3´-bis(benzimidazoliové) soli s CB[7] a cyklodextriny (CD). Cílem práce bylo stanovení termodynamických parametrů komplexační reakce a určení geometrie vznikajících komplexů. Pro stanovení termodynamických parametrů a asociačních konstant komplexačních reakcí byla použita izotermální titrační kalorimetrie ITC. Bylo zjištěno, že 1,1´-bis(1-adamantylmethyl)-6,6´-dimethyl-3,3´-bis(benzimidazolium) dijodid tvoří s -CD komplex v poměru 1:1,40 s vazebnou konstantou 3,49 × 104 M1, což lze interpretovat jako částečné obsazení všech vazebných míst pro CD, tedy směs komplexů 1:1 a 1:2. S CB[7] tvoří tato sůl komplex v poměru 1:2 a vazebná konstanta je 2,45 × 1011 M1.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30868
Datum: 2014-02-07
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav chemie
Studijní obor: Chemie potravin a bioaktivních látek
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 30435


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
ovsíková_2014_dp.pdf 1.847Mb PDF Zobrazit/otevřít
ovsíková_2014_vp.doc 98.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
ovsíková_2014_op.pdf 197.3Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet