Vliv výchovy rodičů na chování dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv výchovy rodičů na chování dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Mazánková, Dagmar
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:21:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:21:10Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30925
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá otázkou vlivu výchovy rodičů na chování dítěte. Obsahuje přehled problematiky v literatuře, nahlíží do historie výchovy a zdůrazňuje její význam pro jednotlivce i společnost. Zamýšlí se nad chováním dětí v souvislosti se stylem rodičovské výchovy a vyzdvihuje důležitost rodinné komunikace. Pomocí empirického šetření se dobírá k závěrům, jaké vztahy panují mezi dnešními dětmi a rodiči, jak spolu jednotliví členové rodiny vycházejí a jakým způsobem řeší případné konflikty. Naznačuje, jak se základě těchto zjištění může odvíjet další spolupráce členů rodiny se školou, výchovnými poradci, sociálními pracovníky, psychology a dalšími odborníky.
dc.format 114 s. (162 330 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject vnímání vztahů cs
dc.subject konflikty cs
dc.subject kontakty cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject attachment cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject family en
dc.subject perception of relationships en
dc.subject conflicts en
dc.subject contacts en
dc.subject values en
dc.subject attachment en
dc.subject communication en
dc.title Vliv výchovy rodičů na chování dítěte
dc.title.alternative Influence of Parental Education on Children's Behavior
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Oralová, Renata
dc.date.accepted 2014-05-13
dc.description.abstract-translated This diploma thesis exemines the influence of parenting on child behaviour. Provides an overview of issues in the literature, explores the history of parenting and stresses its importace for individuals and society. It reflects on children's behavior in relation to parenting styles and highlights the importace of communication within family. Using empirical investigation this thesis draws to a conclusion, what is the relationship between today's children and patents, how individual family members get along with each other, and how conflicts are resolved. It suggests how these findings may be a basis for family members' further cooperation with schools, educational counselors, social workers, psychologists and other professionals.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32556
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-28
local.subject rodinná výchova cs
local.subject mezilidská komunikace cs
local.subject rodina a škola cs
local.subject family education en
local.subject interpersonal communication en
local.subject home and school en


Files in this item

Files Size Format View
mazánková_2012_dp.pdf 851.4Kb PDF View/Open
mazánková_2012_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
mazánková_2012_op.doc 17.63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account