Sociálně pedagogický odkaz J. J. Rousseaua

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně pedagogický odkaz J. J. Rousseaua

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Dvořák, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:21:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:21:11Z
dc.date.issued 2013-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30928
dc.description.abstract Předkládaná práce si klade za cíl přiblížit osobnost a dílo J. J. Rousseaua v kontextu sociální pedagogiky. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první části je popsána doba, v níž Jean-Jacques Rousseau žil, se zaměřením na poměry ve francouzské společnosti 18. století a charakteristika osvícenství v souvislosti s J. J. Rousseauem. Další kapitola je věnována J. J. Rousseauovi a jeho životu v dětství a dospělosti, ale také tomu, jak byl po své smrti postupně společností přijímán a oceňován. Následující část se zabývá třemi pedagogickými díly J. J. Rousseaua: "Emil čili o vychování", "O původu nerovnosti mezi lidmi" a "Vyznání", přičemž se zaměřuji zejména na "Emila", kterého považuji za výhradně pedagogické dílo a z tohoto hlediska také za nejdůležitější v této práci. Nakonec je z předchozích kapitol analytickou metodou představen "sociálně pedagogický odkaz" J. J. Rousseaua.
dc.format 52
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osvícenství cs
dc.subject Jean Jacques Rousseau cs
dc.subject Francie cs
dc.subject přirozenost cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Emil cs
dc.subject Společenská smlouva cs
dc.subject enlightment en
dc.subject Jean Jacques Rousseau en
dc.subject France en
dc.subject nature en
dc.subject pedagogy en
dc.subject education en
dc.subject Emile en
dc.subject Social Contract en
dc.title Sociálně pedagogický odkaz J. J. Rousseaua
dc.title.alternative Jean Jacques Rousseau Legacy to Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis is aimed to give us an idea of life and work of Jean-Jacques Rousseau in a socially educational context. It is devided into four main parts. The first part describes the time in which he lived, focusing on conditions in French society in the 18th century and the time of the Enlightenment related to Jean-Jacques Rousseau. The second part deals with his childhood and adult life. Another part deals with his three pedagogical writings: Emile, or On Education, Discourse on the Origin of Inequality and Confessions where I point especially at "Emile", which I believe to be strictly educational work and therefore the most important part of this thesis. Based on analytical method I finally describe the socially educational reference of Jean-Jacques Rousseau.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32708
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778 cs
local.subject Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778 en


Files in this item

Files Size Format View
dvořák_2013_dp.pdf 1.392Mb PDF View/Open
dvořák_2013_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
dvořák_2013_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account