Odraz současné epidemie eboly v britském a americkém tisku: Lingvistická analýza

DSpace Repository

Language: English čeština 

Odraz současné epidemie eboly v britském a americkém tisku: Lingvistická analýza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Markytánová, Nela
dc.date.accessioned 2015-05-07T09:50:29Z
dc.date.available 2015-05-07T09:50:29Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30933
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou amerických a britských novinových článků týkajících se současné epidemie Eboly. Teoretická část uvádí základní informace o Ebole a přibližuje aktuální situaci ve Velké Británii a Americe, dále zahrnuje teoretické poznatky týkající se žurnalistického stylu, historie novin, a také popisuje jejich jednotlivé části. Teorie pokračuje seznámením s periodiky, jež jsou následně využity v praktické části, poté představuje konkrétní lingvistické prvky, které jsou častým prvkem žurnalistického stylu. Praktická část je zaměřena na lingvistickou analýzu vybraných novinových článků o současné epidemii Eboly, konkrétně jsou použita periodika The London Times, The Daily Telegraph, The Independent, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, USA Today a The Wall Street Journal. Lingvistická analýza je zaměřena na hledání společných a odlišných lingvistických znaků ve vybraných článcích.
dc.format 68 s. (122 597 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Současná epidemie Eboly cs
dc.subject noviny cs
dc.subject seriózní tisk cs
dc.subject lingvistická analýza cs
dc.subject the current Ebola outbreak en
dc.subject newspapers en
dc.subject broadsheet newspapers en
dc.subject linguistic analysis en
dc.title Odraz současné epidemie eboly v britském a americkém tisku: Lingvistická analýza
dc.title.alternative Reflections of the Current Ebola Epidemic as Reported in the British and American Press: A Linguistic Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with an analysis of the American and British newspaper articles concerning the current Ebola outbreak. The theoretical part presents basic information about Ebola and closely describes the current situation in Great Britain and the United States of America, furthermore contains theoretical findings about a journalistic style, history of the newspapers and also describes their individual components. The theory continues with an introduction of the newspapers which are subsequently used for the analysis, also introduces particular linguistic features which are often an essential part of the journalistic style. The practical part focuses on the linguistic analysis of the selected newspaper articles about the current Ebola outbreak, the used newspapers are namely The Times, The Daily Telegraph, The Independent, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, USA Today a The Wall Street Journal. The linguistic analysis is concentrated on searching the similar and different linguistic features in the selected articles.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38099
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-06
local.subject nakažlivé nemoci cs
local.subject Ebola (hemoragická horečka) cs
local.subject mediální obraz cs
local.subject časopisy anglicky psané cs
local.subject infectious diseases en
local.subject Ebola hemorrhagic fever en
local.subject media coverage en
local.subject medial view en
local.subject English language journals en


Files in this item

Files Size Format View
markytánová_2015_bp.pdf 970.2Kb PDF View/Open
Korpus článků.zip 150.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account