Representations of Vietnam War in 1968 and 1969 in California Newspapers: A Linguistic Analysis

DSpace Repository

Language: English čeština 

Representations of Vietnam War in 1968 and 1969 in California Newspapers: A Linguistic Analysis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trčková, Dita
dc.contributor.author Oršulíková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-05-07T11:02:10Z
dc.date.available 2015-05-07T11:02:10Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30937
dc.description.abstract Práce zkoumá tiskovou reprezentaci událostí, které vedly k ukončení amerického zapojení do války ve Vietnamu, konkrétně útok na americkou ambasádu v Saigonu v roce 1968 a protesty mírového hnutí ve Spojených státech v roce 1969. Práce srovnává zobrazení války v konzervativních a liberálních novinách vydaných v Kalifornii. Cílem práce je pomocí analýzy novinového diskurzu vyvodit, jakou ideologii tyto noviny šířily, a objasnit způsob, jakým mohou média ovlivnit vnímaní reality prostřednictvím volby jazykových prostředků.
dc.format 50 s. (81 931 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject novinový diskurz cs
dc.subject diskurz války cs
dc.subject Válka ve Vietnamu cs
dc.subject diskurzivní analýza cs
dc.subject útok Tet Offensive cs
dc.subject protiválečné protesty cs
dc.subject konzervativní noviny cs
dc.subject liberální noviny cs
dc.subject 1968 cs
dc.subject 1969 cs
dc.subject newspaper discourse en
dc.subject war discourse en
dc.subject Vietnam War en
dc.subject discourse analysis en
dc.subject Tet Offensive en
dc.subject anti-war protests en
dc.subject conservative press en
dc.subject liberal press en
dc.subject 1968 en
dc.subject 1969 en
dc.title Representations of Vietnam War in 1968 and 1969 in California Newspapers: A Linguistic Analysis
dc.title.alternative Representations of the Vietnam War in 1968 and 1969 in California Newspapers: A Linguistic Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the press representation of events that led to the end of the American involvement in the Vietnam War, specifically the Tet Offensive and anti-war protests. The thesis compares representations in liberal and conservative Californian newspapers during the years 1968 and 1969. Its aim is to reveal by the use of discourse analysis what ideology was conveyed by the press and how the media may influence the readers' perception of reality through the selection of linguistic means.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38133
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-07
local.subject vietnamská válka (1961-1975) cs
local.subject mediální obraz cs
local.subject časopisy anglicky psané cs
local.subject noviny cs
local.subject Vietnam War (1961-1975) en
local.subject medial view en
local.subject English language journals en
local.subject Newspapers en


Files in this item

Files Size Format View
oršulíková_2015_bp.pdf 1.632Mb PDF View/Open
prilohy.zip 14.07Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account