The 2014 FIFA World Cup in British Press: A Linguistic Analysis

DSpace Repository

Language: English čeština 

The 2014 FIFA World Cup in British Press: A Linguistic Analysis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Navrátil, Pavel
dc.date.accessioned 2015-05-12T08:55:39Z
dc.date.available 2015-05-12T08:55:39Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30938
dc.description.abstract Tato baraklářská práce se zabývá analýzou novinových článků Britského tisku týkajících se Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii. Teoretická část se nejprve zabývá fotbalem a jeho historií, následně popisuje žurnalistiku a její jazyk. Dále jsou popisována jednotlivá periodika, jejichž články jsou analyzovány. Závěrem se teoretická část zabývá lingvistickými prvky, idiomy a kolokacemi. Praktická část se zabývá analýzou vybraných novinových článků z periodik The Daily Mail, The Mirror, The Guardian a The Telegraph. Následně jsou tyto články vyhodnoceny a porovnány.
dc.format 50 s. (68 061 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mistrovství světa ve fotbale cs
dc.subject žurnalistika cs
dc.subject seriozní a bulvární tisk cs
dc.subject lingvistická analýza cs
dc.subject FIFA World Cup en
dc.subject journalism en
dc.subject tabloids and broadsheets en
dc.subject linguistic analyses en
dc.title The 2014 FIFA World Cup in British Press: A Linguistic Analysis
dc.title.alternative The 2014 FIFA World Cup in British Press: A Linguistic Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with analysis of British newspaper articles concerning the FIFA World Cup in Brazil. Firstly theoretical part concerns with football and its history, afterwards it covers journalism and its language. Subsequently it describes particular newspapers used in analytical part. The last part of the theoretical section examines the linguistic features, idioms and collocations. Analytical part deals with the analysis of the articles from The Daily Mail, The Mirror, The Guardian and The Telegraph. Afterward the articles are evaluated and compared.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38130
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-05-07
local.subject fotbal cs
local.subject mediální obraz cs
local.subject časopisy anglicky psané cs
local.subject noviny cs
local.subject soccer en
local.subject medial view en
local.subject English language journals en
local.subject Newspapers en


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2015_bp.pdf 1.463Mb PDF View/Open
Analysed Corpus.zip 88.85Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account