Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Vacková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:25:58Z
dc.date.available 2015-07-24T12:25:58Z
dc.date.issued 2015-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30987
dc.description.abstract V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další kapitola byla zaměřena na formy pomoci a péče v České republice, ať už pomoc a péči poskytovanou státem a státními institucemi, ale i prostřednictvím sociálních služeb. Na závěr kapitoly byla popsána péče, která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí jedinců. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o péči o seniory, následující kapitola popisuje, co je to stáří a k jakým změnám v průběhu stárnutí dochází. Závěr teoretické části práce pojednává o smyslu života ve stáří, ať už v zařízeních sociálních služeb nebo v přirozeném prostředí seniorů. Poslední stránky celé práce se věnují výzkumu a zjištění, zda je péče o seniory kvalitnější v přirozeném prostředí nebo v zařízeních sociálních.
dc.format 77
dc.format.extent 1618517
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senioři cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject poskytovatelé sociálních služeb cs
dc.subject stáří cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject život cs
dc.subject seniors en
dc.subject social services en
dc.subject social service providers en
dc.subject age en
dc.subject quality en
dc.subject life en
dc.title Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb
dc.title.alternative Care for Seniors Living in Home Environment and Function of Social Services
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated The work is described in brief introduction to the history of social services, and outline the current situation regarding the care of social services with a view to the future. As the next chapter focused on forms of assistance and care in the Czech Republic, whether assistance and care provided by the state and state institutions, but also through social services. At the end of the chapter described the care that is provided in a natural social environment of individuals. Due to the fact that the work deals with the care of the elderly, the following chapter describes what it's age and what changes occur during aging. Conclusion The theoretical part deals with the meaning of life in old age, whether in social services, or in natural seniors. The last pages of the thesis is devoted to research and determine whether the quality of care for seniors in their natural environment or in social.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 40983
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
vacková_2015_dp.pdf 1.543Mb PDF View/Open None
vacková_2015_op.pdf 509.2Kb PDF View/Open None
vacková_2015_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account