Analýza konkurenceschopnosti společnosti Hamé, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti společnosti Hamé, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabal, Pavel
dc.contributor.author Tomalová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:02Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:02Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30999
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti vybraných výrobků společnosti Hamé, s. r. o. na českém trhu. Analyzovanými výrobky jsou tatarské omáčky, majonézy a dressingy o které společnost Hamé rozšířila své výrobkové portfolio. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část se zaměřuje na poznatky z odborné literatury a vysvětluje základní pojmy jako konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční analýza, konkurenční prostředí atd. Druhá část práce představuje společnost Hamé a analyzuje její vnější i vnitřní prostředí. Tato část práce se také věnuje akvizici společnosti Doma, a. s. a představení jejích produktů. Dále identifikuje, analyzuje a srovnává konkurenty společnosti a provádí marketingový výzkum. V závěru jsou doporučeny návrhy na zlepšení současného stavu a zvýšení konkurenceschopnosti.
dc.format 117 s.
dc.format.extent 3730123
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject PESTE analýza cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject McKinsey 7S analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject PESTE analysis en
dc.subject Porter´s five forces model en
dc.subject McKinsey 7S analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing research en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti společnosti Hamé, s.r.o.
dc.title.alternative The Analysis of Hamé, s.r.o. Company Competitiveness
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelors thesis deals with the analysis of competitiveness of the selected products of the company Hame, s. r. o. on the Czech market. Analyzed products are tartare sauces, mayonnaise and dressings which company Hame has extended its product portfolio. The work consists of the theoretical and the practical part. The first part focuses on the findings from the professional literature and explains basic concepts such as competition, competitiveness, competitive analysis, competitive environment, etc. The second part presents the company Hame and analyzes its external and internal competitive environment. This part also deals with the acquisition of Doma, a.s. and presentation of their products. It also identifies, analyzes and compares competitors and does marketing research. In the conclusion there are recommended proposals for improvement of the current situation and for increase in competitiveness.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41004
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
tomalová_2015_dp.pdf 3.557Mb PDF View/Open None
tomalová_2015_op.pdf 579.3Kb PDF View/Open None
tomalová_2015_vp.pdf 707.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account