Metody sociální práce po skončení ústavní a ochranné výchovy a jejich účinnost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody sociální práce po skončení ústavní a ochranné výchovy a jejich účinnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Palko, Vladimír
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:11:05Z
dc.date.available 2010-07-14T21:11:05Z
dc.date.issued 2007-04-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3102
dc.description.abstract V bakalářské práci jsem se pokusil o nástin a popis metod sociální práce po skončení ústavní a ochranné výchovy včetně skutečností souvisejících s touto výchovou. Začlenění se jedince do společnosti po skončení ústavní a ochranné výchovy. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Cílem bakalářské práce byl popis, nastínění a objasnění pojmů ústavní a ochranná výchova, popis zařízení ve kterých je tato výchova vykonávána. Část práce je věnována kriminalitě mládeže a poruchám chování v dětském věku a dospívání. Neopomenul jsem také metody sociální práce a jejich zařízení. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 465660 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Ústavní výchova cs
dc.subject ochranná výchova cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální program cs
dc.subject náhradní výchovná péče cs
dc.subject Constitutional education en
dc.subject preventive education en
dc.subject social work en
dc.subject social programme en
dc.subject reserve educational care en
dc.title Metody sociální práce po skončení ústavní a ochranné výchovy a jejich účinnost cs
dc.title.alternative Methods of social care after the termination of institutional and protective care and their effectivity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated I tried to make a view and description of methods of social work after closure constituonal and preventive education including the fact related to this upbringing in my baccalaureate work. Comprehension to the individual into company after closure of constituonal and preventive education. Work is devided into five chapters. Goal of this baccalaureate work was description, adumbration and clarification of ideas of constituonal and preventive education, characterization of facilities in which this upbringing is excercised. Part of work is devoted to criminality of young people and disorders of behaviour in childhood and adolescence. I did not miss methods of social work and thein arrangements, too. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006240
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
palko_2007_bp.pdfBlocked 454.7Kb PDF View/Open
palko_2007_vp.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open
palko_2007_op.png 39.04Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account