Marketingová (komunikační) strategie pro Svatební salon Adeleine

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová (komunikační) strategie pro Svatební salon Adeleine

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Kašíková, Iva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:19Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:19Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31061
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zpracováním marketingové (komunikační) strategie svatebního salonu Adeleine poskytující služby v oblasti Brno a Brno-venkov. V teoretické části práce jsou zpracovány teoretická východiska, stanoveny cíle a metodologie práce. V praktické části je představen svatební salon Adeleine, kdy součástí je analýza mikroprostředí, dále je pak provedena analýza makroprostředí, v závěru vyhodnocen kvalitativní a kvantitativní výzkum, stanovena východiska pro projektovou část. V projektové části je navržena marke-tingová (komunikační) strategie svatebního salonu pro nadcházející období.
dc.format 93 (144 343 znaků)
dc.format.extent 1256826
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Služba cs
dc.subject svatební salon cs
dc.subject marketing cs
dc.subject strategický marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject mikroprostředí cs
dc.subject makroprostředí cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject PESTLE analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject Service en
dc.subject wedding salon en
dc.subject marketing en
dc.subject strategic marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.subject micro-environment en
dc.subject macro-environment en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject PESTLE anal-ysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject qualitative research en
dc.subject quantitative research en
dc.title Marketingová (komunikační) strategie pro Svatební salon Adeleine
dc.title.alternative The Marketing (Communication) Strategies for the Wedding Salon Adeleine
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Weberová, Dagmar
dc.date.accepted 2015-05-22
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with a creation of marketing (communication) strategy of the wed-ding salon Adelaine that provides services in the districts Brno and Brno-venkov. In the first part, the theoretical framework is elaborated and goals together with work methodolo-gy are set. In the following practical part, the wedding salon Adelaine is introduced. The thesis carries on developing a micro-environment analysis and a macro-environment analy-sis. In the end, a qualitative and a quantitative research is evaluated and starting points are determined for the project part. Finally, in the project part, the marketing (communication) strategy for the upcoming period of the wedding salon is suggested.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 41069
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kašíková_2015_dp.pdf 1.198Mb PDF View/Open None
kašíková_2015_op.doc 152Kb Unknown View/Open None
kašíková_2015_vp.doc 149.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account