Naplňování projektu Evropského sociálního fondu v oblasti sociálních služeb v Pardubickém kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Naplňování projektu Evropského sociálního fondu v oblasti sociálních služeb v Pardubickém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Muselíková, Miroslava
dc.contributor.author Bauerová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:37Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:37Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31096
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá naplňováním projektu na poskytování sociálních služby, realizovaném na území Pardubického kraje, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby je zaměřen na preventivní druh služeb s cílem sociálního začleňování vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, na odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání zvyšováním kvality a dostupnosti poskytovaných služeb.
dc.format 79 s. (102 263 znaků)
dc.format.extent 1297827
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Strukturální fondy cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject operační program cs
dc.subject individuální projekt cs
dc.subject Pardubický kraj cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject financování cs
dc.subject Structural Funds en
dc.subject European Social Fund en
dc.subject operational program en
dc.subject individual projekt en
dc.subject Pardubice region en
dc.subject social services en
dc.subject funding en
dc.title Naplňování projektu Evropského sociálního fondu v oblasti sociálních služeb v Pardubickém kraji
dc.title.alternative Realization of the Project of the European Social Fund in the Field of Social Services in Pardubice Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the fulfillment of the project on the provision of social services, implemented in the Pardubice region, which is funded by the European Social Fund and the state budget of the Czech Republic. Individual projekt Pardubice region individual project for social services. Individual project Pardubice Region for social services is focused on preventive kind services to social inclusion of excluded persons and persons at risk of social exclusion, removal of barriers in their access to education and employment by increasing the quality and availability of services.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33037
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-25
local.subject evropské fondy cs
local.subject sociální práce cs
local.subject European funds en
local.subject social work en


Files in this item

Files Size Format View Description
bauerová_2015_dp.pdf 1.237Mb PDF View/Open None
bauerová_2015_op.doc 55.5Kb Unknown View/Open None
bauerová_2015_vp.docx 19.43Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account