Extremismus v penitenciární praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Extremismus v penitenciární praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Černý, Pavel
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:38Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:38Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31099
dc.description.abstract Diplomová práce se ve své teoretické části zaměřuje na extremismus. Postihuje ho v kontextu současné společnosti, popisuje jeho směry a zabývá se jednotlivými extremistickými organizacemi. Diplomová práce dále charakterizuje Vězeňskou službu České republiky a oblast výkonu trestu odnětí svobody. Předkládá výčet negativních důsledků věznění a zabývá se jimi ve vztahu k extremismu. V praktické části se diplomová práce zaměřuje na vnímání extremismu odsouzenými. V závěru jsou uvedeny možnosti řešení této problematiky a doporučené závěry pro praxi
dc.format 85 s. (110 181 znaků)
dc.format.extent 2163942
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject extremismus cs
dc.subject levicový extremismus cs
dc.subject pravicový extremismus cs
dc.subject náboženský fundamentalismus cs
dc.subject Vězeňská služba ČR cs
dc.subject vězeňství cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject důsledky věznění cs
dc.subject extremism en
dc.subject right-wing extremism en
dc.subject left-wing extremism en
dc.subject religious fundamentalism en
dc.subject the Czech prison service en
dc.subject prison administration en
dc.subject execution of confinment en
dc.subject effects of imprisonment en
dc.title Extremismus v penitenciární praxi
dc.title.alternative Extremism in Penitentiary Practice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated This thesis in its theoretical part focuses on extremism. It describes him in the context of contemporary society, describes his directions and addresses the various extremist organizations. The thesis also describes the Prison Service of the Czech Republic and the region of imprisonment. Presents a list of negative consequences of imprisonment and are dealt with in relation to extremism. The practical part of the thesis focuses on the perception of extremism convicted. In conclusion, there are possibilities for resolving this issue and recommended conclusions for practice.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33108
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
černý_2015_dp.pdf 2.063Mb PDF View/Open None
černý_2015_op.doc 54.5Kb Unknown View/Open None
černý_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account