Sociální aspekty edukace dětí s narušenou komunikační schopností

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální aspekty edukace dětí s narušenou komunikační schopností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Jůzlová, Helena
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:39Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31102
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem aspektů výchovy a vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. Náplní teoretické části jsou základní informace o komunikaci a vývoji komunikace jedince, vývoje řeči z logopedického pohledu a narušených komunikačních schopností dítěte včetně edukace komunikačních kompetencí u dětí. Empirická část je prezentací výzkumu kvantitativního charakteru s dominantní technikou dotazníku zaměřeného na zjištění sociálních aspektů narušených komunikačních schopností dětí.
dc.format 108 s.
dc.format.extent 1930187
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject edukace cs
dc.subject dítě cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject řeč cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject logopedie cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject education en
dc.subject child en
dc.subject communication en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject language en
dc.subject logopaedics en
dc.subject social environment en
dc.title Sociální aspekty edukace dětí s narušenou komunikační schopností
dc.title.alternative Social Aspects of Education of Children with Disturbed Communication Ability
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the influence of the aspects of upbringing and education of children with impaired communication ability. Theoretical part consists of basic information about communication and development of communication abilities of children including education of comminication competences of children. Empirical part is a presentation of the research of quantitative character with dominant technique of questionnaire focused on finding out social aspects of impaired communication abilities of children.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33310
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-25


Files in this item

Files Size Format View Description
jůzlová_2015_dp.pdf 1.840Mb PDF View/Open None
jůzlová_2015_op.docx 14.78Kb Unknown View/Open None
jůzlová_2015_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account