Syndrom vyhoření u příslušníků Policie ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u příslušníků Policie ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prášilová, Halka
dc.contributor.author Kovář, Josef
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:39Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31104
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaobírá problematikou syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická a jsou v ní uvedeny obecné informace týkající se syndromu vyhoření, jeho vzniku, projevů a možností prevence. V závěru teoretické části jsou informace o Policii České republiky, náplni a specifikách její práce. Druhá část je praktická a je v ní rozebrán provedený kvantitativní výzkum, který porovnává výskyt syndromu vyhoření u policistů sloužících na oddělení I. a IV. typu.
dc.format 80
dc.format.extent 2434045
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Deprese cs
dc.subject duševní zdraví cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject stres cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject vyčerpání cs
dc.subject Depression en
dc.subject mental health en
dc.subject communication en
dc.subject motivation en
dc.subject stress en
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject exhaustion en
dc.title Syndrom vyhoření u příslušníků Policie ČR
dc.title.alternative Burnout Syndrome among Members of the Police of the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of burnout members of the Police of the Czech Republic. It is divided into theoretical and practical part. The first part is theoretical and it provides general information related to burnout, its origin, symptoms and prevention. In the end of the information on the Police of the Czech Republic, the load and the specifics of her work. The second part is practical and has a decommissioned conducted quantitative research that compares the incidence of burnout among police officers serving in the department I. and IV. type.
dc.description.department Katedra psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33326
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-03-31


Files in this item

Files Size Format View Description
kovář_2015_dp.pdf 2.321Mb PDF View/Open None
kovář_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
kovář_2015_vp.docx 19.11Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account