Prevence syndromu vyhoření u pracovníků Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prevence syndromu vyhoření u pracovníků Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Maar, Stanislav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:39Z
dc.date.issued 2013-11-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31105
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá tématem prevence syndromu vyhoření v kontextu sociální služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V teoretické části definuje obecná teoretická východiska syndromu vyhoření, jeho příznaky, fáze a důsledky pro jednotlivce. Popisuje obecně uváděné metody prevence vzniku syndromu vyhoření a uceluje pohled na sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, jak z pohledu legislativy a pracovních charakteristik služby, tak z pohledu specifik cílové skupiny děti a mládež a použitelnosti obecných preventivních metod. V praktické části pak na základě kvalitativního výzkumu provedeného formou rozhovorů rozvádí vnímání efektivity preventivních metod při řešení syndromu vyhoření u zkušených pracovníků těchto služeb v oblasti NUTS II JV, které používají, nebo jsou jim nabízeny ze strany organizace.
dc.format 101 s. (194 853 znaků)
dc.format.extent 2409579
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject nízkoprahová zařízení pro děti a mládež cs
dc.subject NZDM cs
dc.subject intervence cs
dc.subject metody cs
dc.subject funkčnost cs
dc.subject supervize cs
dc.subject intervize cs
dc.subject teambuilding cs
dc.subject benefity cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject standardy cs
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject prevention en
dc.subject social services en
dc.subject social worker en
dc.subject low-threshold facility for children and youth en
dc.subject intervention en
dc.subject methods en
dc.subject functionality en
dc.subject supervision en
dc.subject individual supervision en
dc.subject teambuilding en
dc.subject benefits en
dc.subject education en
dc.subject environment en
dc.subject standards en
dc.title Prevence syndromu vyhoření u pracovníků Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
dc.title.alternative Prevention of Burnout Syndrome among Employees in Low-Threshold Facilities for Children and Youth
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with burnout syndrome in the context of a social service namely low-threshold facility for children and youth. In the theoretical part it defines general theoretical basis of burnout syndrome, its symptoms, phases and impacts on individuals. It describes generally presented methods of burnout syndrome prevention and unites the idea of a low-threshold facility for children and youth both in the view of legislation and working characteristics of the service and in the view of target group specifics and applicability of general preventive methods. On the basis of qualitative research accomplished by interviews the theoretical part concerns of perception of preventive methods efficiency for experienced social workers in the region of NUTS II JV. It also describes methods which they use or methods which are offered by an organization.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33336
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-27
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject nízkoprahová centra cs
local.subject social workers en
local.subject low-threshold centers en


Files in this item

Files Size Format View Description
maar_2015_dp.pdf 2.297Mb PDF View/Open None
maar_2015_op.docx 17.27Kb Unknown View/Open None
maar_2015_vp.doc 64Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account