Transformace sociálních služeb v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Transformace sociálních služeb v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Petráková, Věra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:40Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:40Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31107
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na projekt transformace sociálních služeb, jehož záměrem je prostřednictvím stanovených aktivit přispět k deinstitucionalizaci pobytových zařízení sociálních služeb v České republice a podpořit zkvalitnění, individualizaci a humanizaci služeb sociální péče. Charakterizuji a definuji pojmy transformace, deinstitucionalizace, humanizace, formy sociálních služeb a zařízení, která jsou pro tyto služby zřizována. Souhrnně popisuji důležitost přijetí zákona o sociálních službách č. 108/2006 účinného od 1. ledna 2007 a změny, které přinesl. Práce ukazuje na organizaci Domov bez zámku, že projekt je zásadní změnou pojetí institucionální péče v České republice, že jde o projekt, který přináší změny řízení, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb.
dc.format 86
dc.format.extent 1629827
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject transformace cs
dc.subject deinstitucionalizace cs
dc.subject komunitní služby cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject příspěvek na péči cs
dc.subject transformation en
dc.subject deinstitutionalization en
dc.subject community services en
dc.subject the user en
dc.subject the allowance for care en
dc.title Transformace sociálních služeb v České republice
dc.title.alternative Transformation of Social Services in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Oralová, Renata
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the transformation project of social services, whose target is contribute to the deinstitutionalization of residential social services in the Czech Republic and to support the improvement, individualization and humanization of social care services. I have characterized and defined the terms of transformation, deinstitutionalization, humanization, the forms of social services and facilities which are established for these services. I have also described how it is important to adopt the Law of social services no. 108/2006 effective from the 1st of January 2007 and I have pointed out the changes which it brought. In my work I have mentioned the organization Domov bez zámku. In which yor can see that project is a fundamental change in the concept of institutional care in the Czech Republic, it is a project that brings a change in management, education, place and form of provision of social services.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33360
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-31


Files in this item

Files Size Format View Description
petráková_2015_dp.pdf 1.554Mb PDF View/Open None
petráková_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
petráková_2015_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account