Návrh procesní mapy firmy, jako výchozí fáze pro certifikaci firmy ISO 9000/2000

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh procesní mapy firmy, jako výchozí fáze pro certifikaci firmy ISO 9000/2000

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromková, Ludmila cs
dc.contributor.author Švajdová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:13:16Z
dc.date.available 2010-07-14T21:13:16Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3110
dc.description.abstract V této diplomové práci jsem se zabývala projektem návrhu procesní mapy Cestovní a dopravní kanceláře Maxner, jako výchozí fáze pro certifikaci firmy ISO 9000/2000. V teoretické části jsou na základě dostupných literárních pramenů zpracována teoretická východiska procesního řízení se zaměřením na přístupy k tvorbě procesní mapy. Další částí je pak charakteristika řízení jakosti pomocí ISO norem, jejich obecná charakteristika a vývoj, poslední kapitola se věnuje charakteristice jednotlivých norem ISO 9000. V praktické části jsem analyzovala současnou úroveň kvality procesního řízení v cestovní a dopravní kanceláři Maxner, stěžejní částí bylo zpracování procesní mapy této cestovní a dopravní kanceláře. Konečnou fází bylo navrhnutí využití procesní mapy pro certifikaci ISO 9000/2000. cs
dc.format 91s., 14 s. příloh. cs
dc.format.extent 794302 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Procesní řízení výroby cs
dc.subject procesní mapa cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject totální řízení kvality cs
dc.subject normy ISO cs
dc.subject Process managemen of production en
dc.subject process map en
dc.subject quality en
dc.subject Total Quality Management en
dc.subject ISO standards en
dc.title Návrh procesní mapy firmy, jako výchozí fáze pro certifikaci firmy ISO 9000/2000 cs
dc.title.alternative The project of processional map of the firm, as a starting point for the certification of the firm by ISO standards 9000/2000 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2007-06-01 cs
dc.description.abstract-translated This master thesis I dedicated to the project of proposal of process map for the Maxner travel and transport agency, as a starting point for the certification fo the firm by ISO 9000/2000. In theoretical part of this master thesis I evaluated theoretical starting point of process management qith dedication to stances for the creation of process map. Next part is the characteristic of quality management with help of ISO standards, characteristic of ISO and their development, the last chapter of this part is dedicated to the characteristic of separate ISO standards 9000. In practical part of this master thesis I analyzed the actual quality grade of process management in the Maxner travel and transport agency. The main part of my work was the rpocessing of the project of process map for this travel and transport agency. The final chapter deals with the project of the utilization for process map for the certification of ISO 9000/2000 en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5667
dc.date.assigned 2007-03-05 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
švajdová_2007_dp.pdf 775.6Kb PDF View/Open
švajdová_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
švajdová_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account