Antikoagulační léčba u klienta po implantaci srdeční chlopně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Antikoagulační léčba u klienta po implantaci srdeční chlopně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelková, Jana
dc.contributor.author Závadová, Barbara
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:41Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:41Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31112
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá antikoagulační léčbou u klienta po implantaci srdeční chlopně. V teoretické části jsou vymezeny pojmy a popsaná klasifikace srdečních chlopní, jejich vad, typech náhrad a možnosti chirurgické léčby. Dále je shrnutí fyziologie hemostázy, hemokoagulace a laboratorní hemokoagulační vyšetření a jejich fyziologické hodnoty. V následujících kapitolách jsou popsány současné možnosti a použití antikoagulační a antitrombotické léčby, které je s ohledem na zaměření bakalářské práce ponechán největší prostor, spolu se srovnáním výhod a nevýhod jednotlivých druhů této léčby. Praktickou části je zpracování průzkumu pomocí dotazníkového šetření u klientů po opera-cích srdečních chlopní, jejich prezentace a doporučení pro praxi.
dc.format 104 s. (106 204 znaků)
dc.format.extent 5798521
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Srdeční chlopeň cs
dc.subject antikoagulační léčba cs
dc.subject antitrombotická léčba cs
dc.subject hemostáza cs
dc.subject hemokoagulace cs
dc.subject warfarin cs
dc.subject Heart valves en
dc.subject anticoagulation therapy en
dc.subject antithrombotic therapy en
dc.subject hemostasis en
dc.subject blood coagulation en
dc.subject warfarin en
dc.title Antikoagulační léčba u klienta po implantaci srdeční chlopně
dc.title.alternative Anticoagulation Therapy in a Client with a Heart Valve Replacement
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Halmo, Renata
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis deals with anticoagulant therapy at the client after implantation of heart valve. In the theoretical part defines the concepts and classifications described heart valves, their defects, types of prosthetic heart valves and possibilities of surgical treatment. Furthermore there is a summary of the physiology of hemostasis, blood coagulation and coagulation laboratory tests and the physiological values. In the following chapters describe actual possibilities of anticoagulant therapy and antithrombotic therapy. These are given the focus of this thesis is left largest space, together with a comparison of the advantages and disadvantages of different types of treatment. The practical part of bachelor thesis is making a survey by questionnaire with clients after surgeries of heart valves and their presentation and recommendations for practice.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33488
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21
local.subject hemokoagulace cs
local.subject pooperační péče cs
local.subject blood coagulation en
local.subject postoperative care en


Files in this item

Files Size Format View Description
závadová_2015_dp.pdf 5.529Mb PDF View/Open None
závadová_2015_op.pdf 32.08Kb PDF View/Open None
závadová_2015_vp.doc 48.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account