Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií v analýze potravin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií v analýze potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rouchal, Michal
dc.contributor.author Zatloukal, Filip
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:41Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:41Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31115
dc.description.abstract Náplní této bakalářské práce bylo pojednat o aplikačním potenciálu vysokoúčinné kapalinové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (LC-MS), a to nejen v oblasti analýzy potravin, ale i jiných odvětvích. Úvodní kapitoly práce jsou zaměřeny na popis principu a instrumentace vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Dále je pojednáno o spojení hmotnostní spektrometrie se separačními metodami, včetně výčtu výhod a stručných principů tohoto typu analýz. Významnou část této práce tvoří kapitola pojednávající o vybraných skupinách organických sloučenin, které je možné pomocí LC-MS analyzovat a detekovat v různých typech potravinářských výrobků. V další části práce jsou stručně uvedeny příklady aplikovatelnosti této techniky v potravinářském průmyslu, včetně možností, které reálně nabízí, ale v současné době nejsou běžnou součástí analytické praxe. V poslední kapitole této práce jsou uvedeny možnosti využití spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií v jiných odvětvích.
dc.format 62 s. (98 038 znaků)
dc.format.extent 3323207
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vysokoúčinná kapalinová chromatografie cs
dc.subject hmotnostní spektrometrie cs
dc.subject analýza potravin cs
dc.subject analytická chemie cs
dc.subject high performance liquid chromatography en
dc.subject mass spectrometry en
dc.subject food analysis en
dc.subject analytical chemistry en
dc.title Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií v analýze potravin
dc.title.alternative Applications of High Pressure Liquid Chromatography-Mass Spectrometry in Food Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Škrovánková, Soňa
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The content of this thesis has been to discuss about the application potential of high liquid performance chromatography with mass spectrometry (LC-MS), but not only in food analysis but also in the other branch. In the introduction this work has been focused on description of basic principles and instrumentation of LC-MS. The next discussed issue is coupling of mass spectrometry with separation methods including advantages and basic mechanisms of this analysis. One of the most important topics of this theses represent the chapter dealing with selected organic compounds which is possible to analyse and detect in various of foodstuff using LC-MS analyses. In the next part of this work, there are some brief examples of applications of these techniques in food industry including possibilities which they do offer to us but unfortunately which has not been used in analytical practise yet. The last chapter is based on description of possibilities of LC-MS applications in other areas.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33589
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-07


Files in this item

Files Size Format View Description
zatloukal_2015_dp.pdf 3.169Mb PDF View/Open None
zatloukal_2015_op.pdf 630.2Kb PDF View/Open None
zatloukal_2015_vp.pdf 638.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account