Návrh zvýšení konkurenční schopnosti hotelu Terezka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh zvýšení konkurenční schopnosti hotelu Terezka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Jiří
dc.contributor.author Baránek, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:13:42Z
dc.date.available 2010-07-14T21:13:42Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3111
dc.description.abstract Cílem této práce je navrhnout taková opatření v marketingu hotelu Terezka, která by vedla k zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Teoretická část se zabývá identifikací vhodného konceptu strategického řízení a vhodného konceptu marketingové strategie. Na závěr jsou zde popsány metody analýzy použité v práci. Analytická část pak obsahuje samotné analý-zy obecného i oborového okolí podniku, jeho současné činnosti realizované v oblasti mar-ketingu a průzkum očekávání a potřeb zákazníků. Součástí praktické části jsou i návrhy na zlepšení činnosti podniku v oblasti marketingu, které jsou diskutovány z hlediska jejich realizovatelnosti a konfrontovány s výsledky analytické části. cs
dc.format 80 cs
dc.format.extent 1617201 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject SLEPT cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject stakeholders cs
dc.subject Porter cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject strategic management en
dc.subject SLEPT en
dc.subject SWOT en
dc.subject stakeholders en
dc.subject Porter en
dc.title Návrh zvýšení konkurenční schopnosti hotelu Terezka cs
dc.title.alternative Proposal of higher ability to compete of Terezka hotel en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Linhart, Petr
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create such steps in marketing of Terezka hotel that will lead to higher ability to compete. Theoretical part is aimed on identification of suitable concept of strategic management and suitable concept of marketing strategy. In the end of this part are also described methods of analysis used in this diploma work. Analytical part consists of analyses of general and branch environment of company, analysis of existing marketing activities and a research of customers' expectations and needs. A piece of the practical part are also proposals of doing marketing activities better. These proposals are discussed from the realization possibility point of view and they are also reviewed with results of the ana-lytical part. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6412
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
baránek_2007_dp.pdfBlocked 1.542Mb PDF View/Open
baránek_2007_vp.doc 1009.Kb Microsoft Word View/Open
baránek_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account