Projekt redesignu etikety piva Zubr

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt redesignu etikety piva Zubr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Sedlmaierová, Alena
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:43Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31122
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce "Projekt redesignu etikety piva Zubr" je z hlediska svého obsahu členěna do tří základních částí teoretické, analytické a projektové. V teoretické části jsou zpracovány základní poznatky týkající se pivovarnictví, význam etiket ve vztahu k marketingu, marketingové analýzy a marketingový komunikační mix. Poskytuje základní teoretické poznatky, s nimiž je pracováno v dalších kapitolách diplomové práce. Analytická část charakterizuje firmu Pivovar Zubr a.s., její pozici na trhu, výrobkové portfolio a popisuje současný stav designu etikety piva Zubr. Je provedena marketingová analýza, která zahrnuje analýzu spotřebitele, konkurence a marketingový výzkum. Na základě poznatků z teoretické a analytické části je vypracována projektová část. Projektová část předkládá projekt redesignu etikety piva Zubr. Navržený projekt je podroben časové a nákladové analýze a analýze rizik a přínosů.
dc.format 109 s. (148 769 znaků)
dc.format.extent 3202113
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pivovarnictví cs
dc.subject analýza designu etikety cs
dc.subject analýza spotřebitele cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject projekt redesignu etikety cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject časová analýza cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject analýza přínosů cs
dc.subject Brewing en
dc.subject analysis of design labels en
dc.subject consumer analysis en
dc.subject competition analysis en
dc.subject market research en
dc.subject project redesign labels en
dc.subject cost analysis en
dc.subject time analysis en
dc.subject risk-benefit analysis en
dc.title Projekt redesignu etikety piva Zubr
dc.title.alternative Project of Zubr Beer Label Redesign
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hermély, Petr
dc.date.accepted 2015-05-22
dc.description.abstract-translated This diploma thesis " Projekt of Zubr Beer Label Redesign" in terms of its content is divided into three main parts - theoretical, analytical and project. The theoretical part presents basic knowledge concerning the brewing, reading labels in relation to marketing, marketing analysis and marketing communication mix. It provides basic theoretical knowledge with which it is working in other chapters of this thesis. The analytical part describes the company Pivovar Zubr, its market position, product portfolio and describes the current state of beer Zubr label design. The marketing analysis which is made in this thesis includes an analysis of consumers, competition and marketing research. On the basis of the theoretical part the analytical part is developed. The project part presents the project of redesign of beer Zubr label. The proposed project is subjected to a time and costinflammatory analysis and the analysis of risks and benefits.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33721
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
sedlmaierová_2015_dp.pdf 3.053Mb PDF View/Open None
sedlmaierová_2015_op.docx 27.36Kb Unknown View/Open None
sedlmaierová_2015_vp.docx 22.49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account