Projekt marketingového řízení Hospice na Svatém Kopečku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového řízení Hospice na Svatém Kopečku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Škorpíková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:43Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31123
dc.description.abstract Diplomová práce si klade za cíl vytvořit projekt marketingového řízení Hospice na Svatém Kopečku. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První sumarizuje poznatky související s marketingem ve zdravotnictví. Druhá kapitola popisuje teorii marketingu služeb a s tím související specifika. Ve třetí kapitole je uvedena charakteristika neziskové organizace a základní odlišnosti marketingu v neziskových organizacích. Čtvrtá kapitola předkládá teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy z oblasti hospicové péče. Na teoretickou část navazuje část praktická, která je členěna do tří kapitol. První kapitola praktické části představuje Hospic na Svatém Kopečku a služby, které jsou v hospici poskytovány. Následující kapitola analyzuje současnou situaci Hospice na Svatém Kopečku. Mezi použité analýzy patří analýza makroprostředí PESTE, analýza mikroprostředí PORTER, analýza vnitřního prostředí organizace a SWOT analýza. Poslední kapitola reaguje na informace vyplývající z provedené situační analýzy. Na základě výsledků je vytvořen projekt diplomové práce.
dc.format 99 s. (145 679 znaků)
dc.format.extent 1630404
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject hospic cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing management en
dc.subject hospice en
dc.subject hospice care en
dc.title Projekt marketingového řízení Hospice na Svatém Kopečku
dc.title.alternative The Marketing Management Project of Hospic at Svatý Kopeček
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kacr, Josef
dc.date.accepted 2015-05-20
dc.description.abstract-translated This thesis aims to develop a project of marketing management in Hospic at St. Kopeček. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter summarizes the findings related with marketing in healthcare. The second chapter describes the theory of marketing services and related specifics. In the third chapter there is a characteristics of the non-profit organisation and fundamental differences of marketing in nonprofit organizations. The fourth chapter puts the theoretical knowledge and explains the basic concepts of hos-pice care. Theoretical part is followed by the practical part, which is divided into three chapters. The first chapter of practical part presents Hospice at St. Kopeček and services that are provided in a hospice. The next chapter analyzes the current virtual situation at Hospice at St. Kopeček. The used analysis in this thesis include analysis of macro-environment PEST analysis, micro-environment PORTER analysis, analysis of the internal environment of the organization and SWOT analysis. The last chapter responds to infor-mation from the situation analysis. Based on the results of situation analysis the thesis pro-ject is created.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33728
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
škorpíková_2015_dp.pdf 1.554Mb PDF View/Open None
škorpíková_2015_op.docx 24.24Kb Unknown View/Open None
škorpíková_2015_vp.docx 28.87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account