Alergie a intolerance na jednotlivé složky mléka a návrh jejich kompenzace ve výživě člověka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alergie a intolerance na jednotlivé složky mléka a návrh jejich kompenzace ve výživě člověka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějíčková, Radmila
dc.contributor.author Horáková, Šárka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:44Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:44Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31130
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá alergií a intolerancí. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je rozebrán rozdíl mezi alergií a intolerancí, příčiny a léčba. Převážná část práce je věnována alergii a intoleranci na kravské mléko a možnosti náhrady ve výživě. Praktická část je zaměřena na dostupnost výrobků formou průzkumu trhu. Do průzkumu trhu byly zahrnuty různé prodejny potravin v Uherském Hradišti a blízkém okolí. Výsledkem je vyhodnocení dostupnosti výrobků v této oblasti.
dc.format 52 s.
dc.format.extent 2072052
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alerie cs
dc.subject intolerance cs
dc.subject mléko cs
dc.subject mléčné výrobky cs
dc.subject Allergy en
dc.subject intolerances en
dc.subject milk en
dc.subject milk products en
dc.title Alergie a intolerance na jednotlivé složky mléka a návrh jejich kompenzace ve výživě člověka
dc.title.alternative Allergies and Intolerance for the Components of Milk and the Design of their Compesation in Human Nutrition
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bastlová, Zita
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated This thesis deals with allergies and intolerances. It is dividend into theoretical and practical part. The theoretical part analyzes the diference between allergies and intolerance, causes and treatment. Most of the thesis is devoted to Alleny and intolerance to cow's milk and the posibility of compensation in nutrition. The practical part is focused on the availability of products through market research. To market research were included in variol grocery stores in Uherske Hradiste and it ssurroundings. There sult of evaluation is the availability of products in this area.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33794
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
horáková_2015_dp.pdf 1.976Mb PDF View/Open None
horáková_2015_op.pdf 527.8Kb PDF View/Open None
horáková_2015_vp.pdf 526.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account