Projekt na zlepšení systému řízení dodavatelských vztahů ve společnosti XYZ, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt na zlepšení systému řízení dodavatelských vztahů ve společnosti XYZ, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt na zlepšení systému řízení dodavatelských vztahů ve společnosti XYZ, a.s.
Autor: Hrušková, Pavlína
Vedoucí: Zámečník, Roman
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských vztahů, konkrétně je zaměřena na zlepšení systému výběru a hodnocení dodavatelů ve společnosti XYZ, a.s. Na základě rešerše odborné literatury vztahující se k dané problematice byla vypracována podrobná analýza současného systému řízení dodavatelských vztahů ve společnosti. Po zjištění nedostatků definovaných v závěru analýzy, byly postupně navrhovány kroky ve-doucí k jejich odstranění. Hlavním cílem práce bylo vytvoření transparentnějšího způsobu hodnocení dodavatelů, který by odrážel skutečné potřeby podniku. Současně byl navržen univerzální dotazník, jenž by měl být zasílán všem potencionálním dodavatelům při výbě-rových řízeních. Závěrem práce bylo provedeno zhodnocení vypracovaného návrhu, jeho přínosy pro firmu a možná rizika.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31132
Datum: 2015-02-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 33904


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
hrušková_2015_dp.pdf 2.755Mb PDF Zobrazit/otevřít None
hrušková_2015_op.docx 28.68Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
hrušková_2015_vp.docx 28.78Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet