Masová média a jejich využívání žáky staršího školního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Masová média a jejich využívání žáky staršího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Dračková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:15:17Z
dc.date.available 2010-07-14T21:15:17Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3116
dc.description.abstract Dnešní společnost a následně každý jedinec přichází do styku s masovými médii ať už cíleně či bezděčně. Média stále významnějším způsobem ovlivňují podobu společenského, politického i kulturního života a také ekonomickou úspěšnost řady odvětví. Tento vliv se zákonitě přenáší jistým způsobem na každého z nás, na kterého média působí jak pozitivně, tak negativně. Mezi ty, kteří média vyhledávají nebo jim musí čelit, patří také děti. Tato práce má čtenáři nastínit, jak a do jaké míry mohou být děti masovými médii ovlivňovány a hlavně jak dalece jich využívají. cs
dc.format 83 s., 25 s. příloh cs
dc.format.extent 1400554 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject média cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject masová média cs
dc.subject masová komunikace cs
dc.subject kultura cs
dc.subject tradice cs
dc.subject společnost cs
dc.subject sociální situace cs
dc.subject publikum cs
dc.subject recipient cs
dc.subject jedinec cs
dc.subject Medien en
dc.subject Massenmedien en
dc.subject Kommunikation en
dc.subject Massenkommunikation en
dc.subject Kultur en
dc.subject Tradition en
dc.subject Gesellschaft en
dc.subject soziale Situation en
dc.subject Publikum en
dc.subject Rezipient en
dc.subject Einzelner en
dc.title Masová média a jejich využívání žáky staršího školního věku cs
dc.title.alternative Utilization of the Mass media by teenagers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated Die heutige Gesellschaft und auch jeder einzelne begegnet den Massenmedien entweder gezielt oder absichtlos. Die Massenmedien beeinflussen immer mehr das gesellschaftliche, politische und kulturelle Leben und auch den wirtschaftlichen Erfolg mancher Zweige. Dieser Einfluss, der positiv und auch negativ ist, wird auf jeden von uns übertragen. Durch die Medien werden vor allem die Kinder beeinflusst. Diese Arbeit soll zeigen, wie die Kin-der durch die Massenmedien beeinfusst werden können und wie sie sie ausnützen. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6650
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dračková_2007_bp.pdfBlocked 1.335Mb PDF View/Open
dračková_2007_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
dračková_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account