Osobnost učitele střední školy v představách žáků SŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Osobnost učitele střední školy v představách žáků SŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Camfrlová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:55Z
dc.date.issued 2015-01-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31177
dc.description.abstract Bakalářská práce "Osobnost učitele střední školy v představách žáků SŠ" popisuje reálnou představu žáků na středních školách o učiteli, který je pro ně osobností. Cílem práce bylo ukázat středoškolským pedagogům, jak je vidí žáci, jak posuzují jejich vlastnosti a schopnosti v rámci edukačního procesu. V empirické části bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názory žáků, co dělá z učitele osobnost, se zaměřením se například na autoritu, odbornou znalost, metod a forem výuky a kompetence učitele.
dc.format 66 s.
dc.format.extent 3467829
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject učitel cs
dc.subject pedagogický pracovník cs
dc.subject osobnost učitele cs
dc.subject typologie osobnosti učitele cs
dc.subject funkce a role učitele cs
dc.subject profesní etika a kodex cs
dc.subject pedagogická a sociální komunikace cs
dc.subject teacher en
dc.subject educational researcher en
dc.subject the personality of the teacher en
dc.subject the typology of the personality of the teacher en
dc.subject the function and role of the teacher en
dc.subject professional ethics and a code of practice en
dc.subject education and social communication en
dc.title Osobnost učitele střední školy v představách žáků SŠ
dc.title.alternative The personality of a high school teacher from the perspective of high school students
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "High school teacher's personality as viewed by high school students" describes real picture of a high school teacher as a personality, as percieved by his students. The goal of this thesis was to show teachers how students image them, how they evaluate their traits, qualities and capabilities in a frame of educational process. The empiric part consists of a questionaire - based research, aimed to find opinions of students in the matter of what makes a teacher a figure, with focus put for example on authority, professional knowledge, methods and forms of tuition and competency of the teacher.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34897
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
camfrlová_2015_dp.pdf 3.307Mb PDF View/Open None
camfrlová_2015_op.docx 17.03Kb Unknown View/Open None
camfrlová_2015_vp.docx 19.98Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account