Brand analýza značky BEPON

DSpace Repository

Language: English čeština 

Brand analýza značky BEPON

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Nerádová, Lucia
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:18:34Z
dc.date.available 2010-07-14T21:18:34Z
dc.date.issued 2007-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3127
dc.description.abstract Táto práca sa zaoberá strategickým riadením značky spoločnosti BEPON a systémom jej 11 podznačiek, ktoré spoločnosť zastrešuje. Práca pozostáva z doterajších poznatkov vzťa-hujúcich sa k problematike brand analýzy a strategického riadenia značky, východiskovej situácie spoločnosti podporenej SWOT, SLEPT a PORTER analýzou, charakterizovaním rozsahu využívania marketingovej komunikácie spoločnosťou a následne vytvorenia projek-tu návrhu nového spôsobu komunikovania značky smerom k zákazníkom. Tento návrh je zameraný predovšetkým na budovanie positioningu značky na slovenskom trhu a na vytvo-renie nezabudnuteľnej image spoločnosti a jej produktov. cs
dc.format 90 s, 6 str.príloh cs
dc.format.extent 1261043 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Značka cs
dc.subject podznačka cs
dc.subject privátne značky cs
dc.subject maloobchod cs
dc.subject strategické riadenie značky cs
dc.subject sortiment cs
dc.subject segementácia cs
dc.subject stratégia komunikácie cs
dc.subject Brand en
dc.subject subbrand en
dc.subject private label en
dc.subject retail en
dc.subject strategic brand management en
dc.subject assortment en
dc.subject segmentation en
dc.subject strategy of communication en
dc.title Brand analýza značky BEPON cs
dc.title.alternative Brand analysis of BEPON company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated This paper is concerned with strategic brand management of BEPON company and structu-re of its 11 subbrands, which are all managed by this company. This work includes present knowledge referring to issue of brand analysis and strategic brand management, assumed situation of the BEPON company supported with SWOT, SLEPT and PORTER analysis, defining range of using marketing communication in company and followed up by possible improvements in communication of the brand towards the customers. This project is aimed at build-up of the brand's positioning on the Slovak market and creation of unforgettable image of the company and its products. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4911
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nerádová_2007_dp.pdfBlocked 1.202Mb PDF View/Open
nerádová_2007_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
nerádová_2007_op.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account