Možnosti naplnění lidských potřeb u osob s mentálním postižením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti naplnění lidských potřeb u osob s mentálním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Skřivánková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:19:09Z
dc.date.available 2010-07-14T21:19:09Z
dc.date.issued 2006-11-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3128
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o možnostech naplnění lidských potřeb u lidí s mentálním postižením. Člověk s mentálním postižením, je bytost se stejnými nároky na uspokojení všech životních potřeb jako každý jiný zdravý jedinec. Jen jejich rozumové a jiné schopnosti jsou snížené. To, aby byly potřeby uspokojeny u lidí s mentálním postižením se neobejde bez podpory druhých lidí. Podpora a sociální služby by měly být poskytovány v běžném prostředí mezi lidmi bez postižení. Tato práce také pojednává o zavádění standardů kvality sociálních služeb. A to, jaká práva mají lidé s mentálním postižením. cs
dc.format cs
dc.format.extent 2829159 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Člověk s mentálním postižením cs
dc.subject ústav sociální péče cs
dc.subject lidské potřeby cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject Mentally handicapped person en
dc.subject welfare institute en
dc.subject human needs en
dc.subject social services en
dc.title Možnosti naplnění lidských potřeb u osob s mentálním postižením cs
dc.title.alternative The possibilities of meeting human needs of the mentally handicapped en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-02-01
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the possibilities of satisfying mentally handicapped people's needs. Mentally handicapped people are human beings having the same demands for satisfying all the necessaries of life as any other healthy people, only their mental and other capabilities are reduced. Other people's support is inevitable for satisfying the mentally handicapped people's needs. Support and social services should be provided in a common environment among people without handicaps. The thesis deals with the implementing of social services quality standards, namely the mentally handicapped people's rights. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016263
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
skřivánková_2007_bp.pdf 2.698Mb PDF View/Open
skřivánková_2007_vp.pdf 301.7Kb PDF View/Open
skřivánková_2007_op.pdf 784.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account