Partnerská nevěra jako sociální jev

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Partnerská nevěra jako sociální jev

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Jiří cs
dc.contributor.author Linhart, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:24:42Z
dc.date.available 2010-07-14T21:24:42Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3143
dc.description.abstract Bakalářská práce je v teoretické části svým obsahem zaměřena na problematiku manželské a partnerské nevěry s biologickými, kulturními a sociálními aspekty tohoto jevu. Popisují se zde východiska sexuálního chování lidí ve vztahu k manželské nevěře, dále formy společenského pojetí tohoto jevu, příčiny a motivace mimomanželských sexuálních aktivit. V základním rozdělení je zde uveden charakter a formy extramatrimoniálních sexuálních styků a subjekty manželské/partnerské nevěry. Závěr teoretické části je orientován na důsledky popisovaného jevu a s nimi souvisejícími možnostmi terapeutické pomoci. Praktická část je věnována zjištění výskytu mimomanželských sexuálních aktivit a postojů k problematice manželské nevěry u reprezentantů specifického výzkumného vzorku a jeho následné porovnání s údaji získanými stejně tématicky zaměřeným výzkumem u vzorku reprezentujícím běžný populační soubor ve stejné věkové kategorii. cs
dc.format 72 s., 3s. cs
dc.format.extent 854818 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject manželská/partnerská nevěra cs
dc.subject sex cs
dc.subject sexualita cs
dc.subject sexuální chování cs
dc.subject manželství cs
dc.subject extramatrimoniální styk cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject experimentální skupina cs
dc.subject referenční skupina cs
dc.subject conjugal/partnership infidelity en
dc.subject sex en
dc.subject sexuality en
dc.subject sexual behaviour en
dc.subject marriage en
dc.subject extramarital intercourse en
dc.subject survey en
dc.subject research en
dc.subject experimental group en
dc.subject reference group en
dc.title Partnerská nevěra jako sociální jev cs
dc.title.alternative Partnership infidelity as a social phenomenon en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla cs
dc.date.accepted 2007-06-26 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the Bachelor degree essay focuses on the issue of marriage and partnership infidelity including biological, cultural and social aspects of this phenomenon. The essay describes the resources of people's sexual behaviour in relation to conjugal infidelity. Furthermore, the paper also focuses on forms of social theory of infidelity as well as on causes and motivation of extramarital sexual activities. The essay includes basic division of patterns and forms of extramarital sexual intercourses as well as subjects of conjugal infidelity. The conclusion of theoretical part elaborates on the consequences of the subject matter of the phenomenon as well as on interrelated possibilities of therapeutic treatment. The practical part of the work focuses on identification of occurrence of extramarital sexual activities and attitudes to the issues of conjugal infidelity among the representatives of a specific research sample and its subsequent comparison with the data acquired within specific research with standard population sample on the same topic. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6688
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
linhart_2007_bp.pdf 834.7Kb PDF View/Open
linhart_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
linhart_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account