Motivace lidí v obchodní společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace lidí v obchodní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Macíková Jindrová, Petra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:49Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:49Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31460
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku motivace lidí v obchodní společnosti a její specifické rysy. Teoretická část se zabývá motivací obecně, typy motivace, analýzou dostupných teorií motivace a faktory motivace. Cílem teoretické části je shromáždit poznatky a komplexně objasnit pojem motivace, popsat jeho význam, identifikovat typy motivace a přiblížit způsoby motivace používané v obchodních společnostech. Předmětem výzkumu v praktické části je motivace nezávislých kosmetických poradců společnosti Oriflame Czech Republic. Cílem praktické části práce je zjištění zaměření motivace poradců a analýza používaných motivačních nástrojů společnosti.
dc.format 65 s. (104 943 znaků)
dc.format.extent 1684535
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Motivace cs
dc.subject typy motivace cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject faktory motivace cs
dc.subject motivační nástroje cs
dc.subject motivace vnitřní cs
dc.subject motivace vnější cs
dc.subject Motivation en
dc.subject forms of motivation en
dc.subject theory of motivation en
dc.subject factors of motivation en
dc.subject motivational tools en
dc.subject intrinsic motivation en
dc.subject extrinsic motivation en
dc.title Motivace lidí v obchodní společnosti
dc.title.alternative Motivation of People in a Trading Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The issue of people motivation in a trading company and its specific features are being discussed in this bachelor thesis. The theoretical part concentrates on the motivation in general, its forms, analysis of available motivational theories and factors. The objective of theoretical part is to collect the findings and to clarify the term of motivation in its complexity, to describe its meaning, identify the forms of motivation and introduce the methods of motivation applied in trading companies. Motivation of Oriflame Czech Republic independent consultants is the subject of research in the practical part. Practical part aims to detect the motivation targeting and the analysis of motivational tools used in this company.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37675
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-22
local.subject pracovní motivace cs
local.subject obchodníci cs
local.subject employee motivation en
local.subject businessmen en


Files in this item

Files Size Format View Description
macíková jindrová_2015_dp.pdf 1.606Mb PDF View/Open None
macíková jindrová_2015_op.doc 54.5Kb Unknown View/Open None
macíková jindrová_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account