Psychická rizika adoptivních rodičů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychická rizika adoptivních rodičů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prášilová, Halka
dc.contributor.author Martincová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:49Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:49Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31463
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na téma psychických rizik adoptivních rodičů. V teoretické části jsou uvedeny obecné poznatky týkající se adopce a následné vymezení a popis procesu adopce. Dále jsou zde obsaženy další formy náhradní rodinné péče a jejich obecný popis. Práce se také zabývá poznatky z vývojové psychologie zahrnující období dětství. Praktická část obsahuje rozhovory s adoptivními rodiči. Hlavním cílem těchto rozhovorů bylo zjistit, jakým způsobem probíhal jejich proces adopce z pozice adoptivních rodičů a které situace pro ně byly, především z psychického hlediska, zatěžující.
dc.format 71 s. (17 507 znaků)
dc.format.extent 491411
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject adopce cs
dc.subject proces adopce cs
dc.subject adoptivní rodiče cs
dc.subject adoptivní dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject adoption en
dc.subject adoption process en
dc.subject adoptive parents en
dc.subject adoptive children en
dc.subject family en
dc.title Psychická rizika adoptivních rodičů
dc.title.alternative Psychological Risks of Adoptive Parents
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalivodová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor´s thesis is focused on a topic of psychological risk of adoptive parents. The theoretical part brings an introduction to a general knowledge regarding adoption and further definitions and description of the process of adoption. After that, there are defined another forms of surrogate family care and their general description. The thesis also concerns recent knowledge of developmental psychology focused on a childhood´s period. Furthermore, this thesis contains some interviews with adoptive parents. The main aim of these interviews was to figure out in which ways was their adoption process conducted and which situations were burndensome for them, especially from psychological point of view.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37678
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
martincová_2015_dp.pdf 479.8Kb PDF View/Open None
martincová_2015_op.docx 17.58Kb Unknown View/Open None
martincová_2015_vp.docx 19.13Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account