Reminiscence jako jedna z metod v individuální práci se seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Reminiscence jako jedna z metod v individuální práci se seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Harvánková, Vlasta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:53Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:53Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31484
dc.description.abstract Diplomová práce se v teoretické části vyjadřuje k teoretickým východiskům a pojmům problematiky reminiscence v individuální práci se seniory ze sociálně-pedagogického pohledu, dále popisuje vztah seniorů ke vzpomínání. Další kapitola je věnována vzpomínkám a jejich významu pro život člověka, dále popisuje stáří jako období ztráty společenské role a rozebírá etapy života člověka ve stáří, změny spojené s tímto obdobím, věnuje se potřebám starého člověka. Poslední kapitola je věnována samotné reminiscenci. Popisuje její vznik a postupný vývoj, jednotlivé přístupy, podoby, vliv jaký má na člověka. Dále popisuje přínos reminiscence a specifika komunikace při reminiscenci. Zabývá se také motivací seniorů k reminiscenci. Praktická část popisuje výsledky výzkumu nabytého pomocí strukturovaných rozhovorů a zjišťuje přínos reminiscence pro seniory a motivaci pracovníků k provádění reminiscence.
dc.format 102 s.
dc.format.extent 2345440
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Reminiscence cs
dc.subject senior cs
dc.subject individuální práce cs
dc.subject vzpomínky cs
dc.subject rozhovory cs
dc.subject reminiscenční kufřík cs
dc.subject reminiscenční místnost cs
dc.subject psychologické aspekty stáří cs
dc.subject Reminiscence en
dc.subject senior en
dc.subject individual work en
dc.subject memories en
dc.subject interviews en
dc.subject reminiscence case en
dc.subject reminiscence room en
dc.subject psychological aspects of old age en
dc.title Reminiscence jako jedna z metod v individuální práci se seniory
dc.title.alternative Reminiscence as One of the Methods in Individual Work with Seniors
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated In its theoretical part, the diploma thesis deals with the theoretical principles and terms concerning the problems of reminiscence in individual work with the seniors from the social-pedagogical view, next it describes the seniors' relation to recollection. In the following subchapter it analyses memories and their meaning for a man's life and old age as a period of losing the social role. It depicts the periods of old person's life and the changes related to these periods. It deals with the old person's needs and the life changes in the old age. The last chapter reaches the issue of reminiscence and describes its origin and gradual development, particular approaches, forms and its influence on an individual, as well as the motivation for seniors, the outputs of reminiscence, its benefit and specifics in communication during reminiscence.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37701
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-16
local.subject senioři cs
local.subject aktivizace seniorů cs
local.subject older people en
local.subject activation of seniors en


Files in this item

Files Size Format View Description
harvánková_2015_dp.pdf 2.236Mb PDF View/Open None
harvánková_2015_op.docx 18.77Kb Unknown View/Open None
harvánková_2015_vp.docx 16.41Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account